ŽOLINĖS ŠVENTADIENIO PROGRAMA

2022 08 15

Užuosk šventintų žolynų kvepėjimą, išgirsk subrendusio javo šiurenimą, o gal seniai dainavai po aukštu Aukštaitijos dangumi? Tavo pintinė pasiilgo kermošiaus gėrybių. O giminė tikrai laukia pakvietimo susitikti. Susitikti Žolinės šventadienyje Tėviškės muziejuje. Ateik ir patirk…

Muziejaus miestelis

12:00 val. Šventos Mišios Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje

Mišias aukoja Rumšiškių Šv. Arkangelo Mykolo parapijos klebonas – kun. Gintas Rumševičius.

Po Šv. Mišių parodos kuratorė Ina Dringelytė visiems besidomintiems pristatys koplyčioje esančią ekspoziciją „Medinės Prisikėlusio Kristaus skulptūros iš Lietuvos bažnyčių.“.

13:00 val. Šventinė Kryžių pagerbimo ir apvainikavimo eisena į Aukštaitijos kaimą su Kauno folkloro klubu „Liktužė“. Atnaujinto kryžiaus pašventinimas.

Aristavėlės dvaras

14:00 val. Vieša diskusija „Etninė kultūra ir šiuolaikinė heraldika“. Diskusijos pašnekovai: doc. dr. Dalia Urbanavičienė, prof. dr. Rimvydas Laužikas, doc. dr. Aleksiejus Luchtanas, dr. Agnė Railaitė-Bardė (moderatorė).

Aukštaitijos kaimas

11:00–17:00 val.

Šventinis kermošius – Jūsų lauks  liaudies meistrai ir skanumynų gamintojai!

Pasivažinėjimas arklio traukiamu vežimu ir jodinėjimas!

Kyliškių sodyba

13:00–16:00 val. „Tėviškės“ medus – prekyba muziejaus pievų ir miškų medumi. Apie medaus kelią muziejuje pasakoja bitininkai Jadvyga ir Juozas Girdžiai.

Kirdeikių sodyba

13:00–16:00 val. Viktorina tradicinių Lietuvoje augintų kultūrų tema: „Ant Žolinės pilnos pintinės ir šalinės“.

Klepšių sodybos klėtis

13:00–16:00 val. Ekspozicijos „Kraičio skrynioje“ pristatymas. Audinių ir drabužių kraitis – didžiausias nuotakos turtas, kaip ir baldai kraičių laikymui, jis – vertinga etninio paveldo dalis.

Klepšių sodybos kiemas

13:00–16:00 val. Tautodailininkų Angelės ir Vytauto Raukčių dirbtuvėlės. Pamatysite ir galėsite išbandyti, kaip kvapnūs vasaros šieno glėbeliai virsta visokių dydžių ir formų indais.

Gyvakarų sodybos gerasis kiemas

13:00–14:00 val. Rumšiškių KC vokalinių ansamblių „Žigla“ ir „Vija“ koncertas.

14:00–15:00 val. Romansai ir dainuojamoji poezija „Mačiau rasotą rugiagėlę“ – atlieka Dalia Vaicenavičienė.

15:00–16:00 val. Kauno raj. Ramučių kultūros centro, Voškonių laisvalaikio salės teatro „Siena“ spektaklis „Pirmiau mirė, paskui vedė“ (pagal R. Eristavi). Režisierė H. Šumilaitė.

16:00–17:00 val. Šokti kvies ir nuotaiką kels muziejaus muzikontas!

Gyvakarų sodybos kluoniena

13:00–15:00 val. Kaimo jaunimo žaidimai „Zovada bėgdamas, kūliais virsi!“

Pagirių sodyba

13:00–16:00 val. Tradicinių Žolinės puokščių paroda.

14:00–15:00 val. Pašnekesiai tarp žolynų: „Vaistiniai ir prieskoniniai darželių augalai.“ Prekiausime Gražinos Žumbakienės knyga „Senieji Lietuvos gėlių darželiai. Kvapnūs, puošnūs, gydantys.“.

Klausučių sodybos kiemas

13:00–16:00 val. Kūrybinė edukacija „Pasistatyk namą pats!“.

Tauragnų sodyba

13:00–16:00 val. Patirk kelionę laiku: ,,Žolinės šventadienis Lietuvos kaime XX a. 3–4 deš.“.

Kilbisų sodyba

14:00–15:00 val. Kauno folkloro klubo „Liktužė“ koncertas.

Laukiame Jūsų Žolinės šventadienyje Tėviškės muziejuje!

 

Bilietai:

Bilieto kaina – 10 €
Studentams, moksleiviams ir senjorams – 5 €
Ikimokyklinio amžiaus vaikams – nemokamai.

Renginys bus fotografuojamas, filmuojamas ir publikuojamas viešai teisės aktų nustatyta tvarka. Už fizinių asmenų fotografavimą, filmavimą ir foto bei vaizdo medžiagos platinimą renginio organizatorius neatsako.

Programa gali nežymiai keistis.

***