1. Kaziuko mugė 1974 metais (2021)
 2. „Sauliaus Tamulio Ličynų paruoda“ (2021)
 3. „Užgavėnių persirengėliai 2008-2009 m.“ (2021)
 4. „Į žmones išėjęs – Stasys Tijūnaitis“ (2020)
 5. „Dr. Eligijus Juvencijus Morkūnas. 50 metų Lietuvos liaudies buities muziejuje“ (2020)
 6. Juoda lydeka nėrė – žalią girią pakėlė (2020)
 7. Gerai išarsi, išakėsi, gerą ir derlių turėsi (2020)
 8. „Aukštaitiškos lovatiesės“ (2019)
 9. „Senosios medinės prakartėlės iš Lietuvos bažnyčių 2“ (2019) 
 10. „Darbastalis: dabar ir praeityje“ (2019)
 11. „Galiu pasakyti, kad man pasisekė“ (Ritos Redos Dovydaitytės-Dagienės prisiminimai) (2019)
 12. „Žemaitiškos lovatiesės“ (2019)
 13. „Senosios medinės prakartėlės iš Lietuvos bažnyčių“ (2018)
 14. „Pastatais virtę brėžiniai“  (2018)
 15. „Kas saldu, tas gardu“: saldumynų pakuotės iš muziejaus fondų“ (2018)
 16. „Pastatais virtę brėžiniai“ (2018)
 17. „Etnografinės šventės Lietuvos liaudies buities muziejuje“ (2018)
 18. „Kiekvienam savaip lemta išgyventi savo gyvenimą“ (Muziejininkės Irenos Saulutės Špakauskienės jubiliejui sukurta virtuali paroda 2018 )
 19. Vežimų ir rogių piešiniai Lietuvos liaudies buities muziejaus archyve (2018)
 20. Lietuvių duona. Su savo kepalėliu visur stalą rasi (2017)
 21. Suvalkietiškos lovatiesės (2017)
 22. Sasnavos senosios bažnyčios ir jos interjero atkūrimas Lietuvos liaudies buities muziejuje (2017)
 23. Lietuvos miesteliai pokariu (2017)
 24. Kraštotyrininkas Antanas Bielinis – Švenčionių krašto papročių puoselėtojas, senųjų žaislų ir žaidimų gaivintojas (2017)
 25. Nuo aguonos grūdo iki ridikėlio: sėklų pakelių rinkinys iš muziejaus fondų (2017)
 26. Rezistencijos ir kovų atspindžiai Lietuvos liaudies buities muziejuje. Slėptuvės (2017)
 27. Laidotuvių atributika (2016)
 28. Lietuvos liaudies buities muziejaus metų ciklo švenčių laiko juosta (2016)
 29. Dzūkiškos lovatiesės (2016)
 30. Raštinės reikmenys iš muziejaus fondų (2016)
 31. Siuvimo mašinų rinkinys Lietuvos liaudies buities muziejuje (2016)
 32. Jubiliejinis Morių paradas (2016)
 33. Užgavėnių papročiai Lietuvos liaudies buities muziejuje (2016)
 34. Garso technika (2015)
 35. Partizanų slėptuvės (bunkerio) ekspozicija tremties ir pasipriešinimo sektoriuje (2015)
 36. Marijos temos skulptūrėlės iš liaudies buities muziejaus rinkinio (2015)
 37. Lietuvos kaimo žmonės. XX a. 7 dešimtmetis (2015)
 38. Velykiniai LLBM atvirukai (2015)
 39. Teišsipildo lankytojų linkėjimai Lietuvos liaudies buities muziejui (2014)
 40. Liturginė tekstilė iš LLBM fondų (2014)
 41. Žemės ūkio padargų piešiniai Lietuvos liaudies buities muziejaus archyve (2014)
 42. Lygintuvai (2014)
 43. Graudinaitės žaisliukai (2014)
 44. Mažosios Lietuvos baldai (2014)
 45. Atvirutės su Lietuvos liaudies buities muziejaus vaizdais (2014)
 46. Amatininkų darbo įrankių piešiniai LLBM archyve. II dalis. (2014)
 47. Šiek tiek apšvietimo technikos (2014)
 48. Amatininkų darbo įrankių piešiniai LLBM archyve. I dalis. (2014)
 49. Akimirkos iš muziejininkų gyvenimo (2013)
 50. Lietuvių duona. Su savo kepalėliu visur stalą rasi (2013)
 51. Gyvasis tremties liudijimas Lietuvos liaudies buities muziejuje (2013)
 52. Algirdo Šalkausko stebuklai iš medžio (2013)
 53. Keturiasdešimt muziejinio darbo metų (2013)
 54. Marijos Matušakaitės šeimos tekstilės rinkinys (2012)
 55. Muziejaus peizažai (2012)
 56. Mūsų jaunystės technika (2012)
 57. Muziejus Elenutės paveiksluose (2012)
 58. Akimirkos iš LLBM istorijos. Pažinkime muziejų. III dalis (2012)
 59. Akimirkos iš LLBM istorijos (2012)
 60. Žaislų meistro Klemenso Misiūno mediniai žaislai (2011)
 61. Iš miestelio knygyno asortimento: maldaknygės (2011)
 62. Lietuvos liaudies buities muziejaus paroda “TĖVIŠKĖ” (2011)
 63. Akimirkos iš LLBM istorijos. Pažinkime muziejų. Pastatai. II dalis (2011)
 64. Akimirkos iš LLBM istorijos. Pažinkime muziejų. Pastatai. I dalis (2011)
 65. Igno Jablonskio šukuočių rinkinys (2011)
 66. Kėdainių batsiuvys Antanas Gudžinskas ir jo rinkinys (2011)
 67. In memoriam Morėms (2011)
 68. Architekto Stasio Kudoko piešiniai LLBM archyve (2011)
 69. Elvyros Kairiūkštytės (1950-2006) piešiniai iš LLBM archyvo (2011)
 70. Apie kolegę Eriką Nenartavičiūtę (2011)
 71. Negatyvų paroda. II dalis. Transporto priemonės (2010)
 72. Negatyvų paroda. I dalis. Kryždirbystės paveldas (2010)
 73. Lietuvos liaudies buities muziejaus religinės skulptūros rinkinys (2010)
 74. Saiko matų paroda ,,Ein tėvelis į svirnelį, nešinas avižų saikelį” (2010)
 75. Rumšiškių miestelio siuvėjas Jonas Klimas (2010)
 76. Tarpukario fotonuotraukos iš Antonidos Kazlauskaitės šeimos albumo (2010)
 77. Verbų sekmadienis (2010)
 78. Virtuali vardadienių atvirukų paroda (2009)