Skelbiama informacija apie vykdomą materialiojo turto objekto, esančio Lietuvos liaudies buities muziejaus teritorijoje, adresu L. Lekavičiaus g. 2, Rumšiškės, Kaišiadorių r., viešąjį nuomos konkursą:

Eil. Nr. Viešojo nuomos konkurso objektas Plotas kv. m Pradinis nuompinigių dydis, Eur/mėn. Turto nuomos tikslas Pastabos
1. Pastato – Špitolė iš Luokės (Unik. Nr. 4400-5065-8110) patalpos:

1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-6, 1-7, 1-8, 1-9, 1-11, 1-13, 1-14

187,93 130,00 Atviros, ne mažiau kaip 5 skirtingų amatininkų, dirbtuvės, kuriose muziejaus lankytojams demonstruojami tradiciniai amatai ir verslai, būdingi muziejaus etnografinio miestelio ekspozicijoje pristatomam laikotarpiui. Veikla turi būti vykdoma visus metus.

Dalyvavimo nuomos konkurse ypatumas – dalyvis(-iai) privalo turėti ne mažesnę nei 2 (dviejų) metų Lietuvos tradicinių amatų veiklos patirtį ir atitikti minimalius reikalavimus, kurie nurodyti muziejaus patvirtintame valstybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso organizavimo tvarkos apraše bei išsamiose nuomos konkurso sąlygose. Šie dokumentai bei papildoma informacija apie nurodytą turto objektą teikiama adresu: J. Aisčio g. 2, Rumšiškės, Kaišiadorių r., tel.: 8 346 47233.

Turto objekto nuomos terminas yra 5 (penki) metai nuo turto nuomos sutarties įsigaliojimo dienos (įskaitant nuomos termino pratęsimą, ne ilgesnis kaip 10 (dešimties) metų laikotarpis). Nuomininkas visam nuomos laikotarpiui privalo apdrausti savo civilinę atsakomybę ne mažiau kaip 30000,00 Eur (trisdešimt tūkstančių eurų 00 ct) suma. Nuomininkas pastatą privalo drausti turto draudimu. Nuompinigiai, infrastruktūros mokestis (3,00 Eur/mėn.) bei komunaliniai mokesčiai privalo būti sumokėti kiekvieną mėnesį pagal pateiktą sąskaitą – faktūrą.

Paraiškos ir kiti dokumentai dalyvauti konkurse turi būti pateikiami ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo paskelbimo spaudoje dienos – nuo 2020 m. birželio 16 d. 9 val. 00 min. (registravimo pradžios terminas) iki 2020 m. birželio 19 d. 9 val. 00 min. (registravimo pabaigos terminas) adresu: J. Aisčio g. 2, Rumšiškės Kaišiadorių r., 31 kab., įgaliotam asmeniui – referentei Rasai Markevičienei, (tel.: 8 346 47233, el. p. referentas@llbm.lt).

Pradinis įnašas, lygus 3 (trijų) mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui, t.y. 390,00 Eur (trys šimtai devyniasdešimt eurų 00 ct), turi būti sumokėtas prieš atvykstant registruotis konkurso dalyviu į AB banko „Swedbank“ sąskaitą Nr. LT747300010002229239. Konkurso laimėtojo pradinis įnašas įskaitomas į valstybės turto nuompinigius.

Dėl turto apžiūros galima kreiptis darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. Kontaktinis asmuo – direktoriaus pavaduotoja – vyriausioji fondų saugotoja Dalia Šiškauskienė tel.: 8 616 55951, el. p.: dalia.siskauskiene@llbm.lt. Turto apžiūra gali vykti 2020 m. birželio 9 – 12 d.

Komisijos posėdis, kuriame bus nustatytas pastato – Špitolė iš Luokės patalpų nuomos konkurso laimėtojas, vyks 2020 m. birželio 19 d. 10 val. 00 min., adresu J. Aisčio g. 2, Rumšiškės, Kaišiadorių r., 29 kabinete⠀