Sausio 6 d. minimi Trys karaliai – trijų išminčių (karalių) Kasparo, Melchioro ir Baltazaro apsilankymo Betliejuje pas Kūdikėlį Jėzų diena. Bažnyčiose pašventinta kreida 3 kryželiais ar pirmosiomis išminčių vardų raidėmis „K M B“ su kryželiais tarp jų buvo pažymimos durys, langai, kartais kubilai, skrynios, kad namus aplenktų piktosios dvasios ir perkūno trenksmas, o kubilai ir skrynios visada būtų pilnos. Aukštadvario apylinkių bitininkai net apibrėždavo ratą aplink kiekvieną bičių avilį, kad vasarą bitės nepastebėto spiečiaus neišleistų.
Per Tris Karalius po kaimus ir miestelius su palyda vaikščiodavo persirengėliai karaliai – barzdoti vyrai (1 juodai dažytu veidu), apsisiautę puošniomis skraistėmis, užsidėję aukštas kepures, nešini žvaigžde ir pintine dovanoms dėti. Pagiedodavo, pasveikindavo visus oracijomis, palinkėdavo gerų metų. Šeimininkai atsidėkodami kviesdavo prie stalo vaišėms ir įdėdavo dovanų. Kartu karaliai ir patinkamą merginą sau nusižiūrėdavo.
Persirengėliai dažniausiai turėdavo vietos parapijos klebono, kai kur ir valdžios išduotus pažymėjimus, liudijančius, kad jie nėra apgavikai. Yra žinių, jog 1934 m. Vilniuje buvo leista lankyti gyventojus net 63 karalių grupėms.