Šyvio šokdinimas – gyvoji Sūduvos krašto tradicija – atgims Lietuvos liaudies buities muziejuje! Kviečiame Jus prisijungti prie Šyvio šokdintojų jau šį sekmadienį, sausio 30 d., 13 val. Muziejaus lankymas – nemokamas.

Seniau tikėta, kad su Naujais metais galima sveikinti net iki Užgavėnių. Šiuos metus, kurie paskelbti ir Sūduvos metais, pradedame šio regiono tarpušvenčio pramoga.

Šyvio šokdinimas priskiriamas Užgavėnių švenčių ciklui. Tai ir šimtametė Gražiškiečių (Vilkaviškio r.) gyvoji tradicija, atsispindinti net miestelio herbe. Persirengėlių grupė lanko miestelio ir aplinkinių kaimų gyventojų sodybas linkėdami šeimininkams gerų metų. Pagrindinis veikėjas – šyvas (balkšvas, pilkas, žilas) arklys. Vaikštynės įprastai tęsiasi nuo antros Kalėdų dienos iki Trijų Karalių, tačiau pabaigtuvių balius gali vykti ir vėliau. Švenčiama, kai turima laiko. Tad jei Šyvį pašokdinsite ir po Trijų Karalių – nieko nenutiks.

Raginame ne tik iš šalies pažiūrėti, bet ir ateiti apsirėdžius vienu iš šyvininkų – meška, šluočiumi, kazokėliu, daktaru, velniuku, mainikautoju ar…

Aktyviausiems Šyvio šokdintojams – šeimininkės lauktuvės! Toji taupi, ale ne skūpi.

Plačiau apie Šyvio šokdinimą skaitykite čia:

  1. Grigaitytė, Laima. Gražiškiai: čia Šyvis šokdinamas iš kartos į kartą//Mūsų savaitė. Prieiga per internetą: http://www.msavaite.lt/graziskiai-cia-syvis-sokdinamas-is-kartos-i-karta/
  2. Gudaitytė-Černiauskienė, Magdalena. Gražiškių  ir  Donelaičių šyvio šokintojai//Liaudies kultūra, 2001, 6, p. 26–34.
  3. Šyvio šokdinimas//Mažosios Lietuvos enciklopedija. Prieiga per internetą: https://www.mle.lt/straipsniai/syvio-sokdinimas
  4. Vilys, Gvidas. „Šyvio“ šokdinimas Vakarų Suvalkijoje//Liaudies kultūra, 1993, 6, p. 8–9.