Pirmosios ganiavos ir kai kurių žemės ūkio darbų pradžios švente buvo laikomos Jurginės (balandžio 23 d.). Katalikų bažnyčioje ši šventė tapatinama su šv. Jurgio­­ –  gyvulių globėjo –  diena. Posakiu ,,Šventas Jurgis tvartus atidaro“ prasidėdavo ganiavos pradžia, o kartu ir jorės – pirmosios žalumos šventė. Jorėti – reiškia augti, plisti, žaliuoti. Būdavo sakoma: ,,pažaliavo kaip jorė“, ,,medis žalias it jorė“.

Šv. Jurgis liaudies tikėjimuose – galingas dievaitis. Tikėta, kad jo galioje yra žolės augimas bei apsirūpinimas pašaru, kad nuo jo globos priklauso gyvulių sotumas, sveikata, palikuonys, taigi ir žmonių gerovė. Todėl mūsų proseneliai maldomis, giesmėmis, medžio skulptūrėlėmis bei aukomis stengėsi šventąjį paveikti, pelnyti jo malonių.

Buvo tikima, kad Jurginių šventė nugali piktąjį ligų, bado, nederliaus slibiną, atgyja visa gamta ir žemdirbiams prasideda nauji veiklos metai. Šv. Jurgis „atrakina“ žemę, pažadina pavasarį. Kad metai būtų derlingi, kiekvienas darbas pradedamas apeigomis:

Išlaisc karveles in laukų, tai taikos daugiausia per šv. Jurgį. Su verbele išvarai. Vilkai, būdavo, labai užpuola avis, tai prieš išlaidzianc paimam kūsnelį duonos, užsidegam žvakelį ir tų žvakelį apnešam atbulai (prieš saulį) aplinkui stalo kojas, kad vilkai blūdzytų, netropyt avių. Apnešam ir ainam su tuoj žvakeli in tvartų. Tvarto duris jau būna adarį, tai ir juos visus tris kartus apeini su tuoj žvakeli ir duonu. Apejus, katrį gyvulį pirmų suscinki, tam tų apneščinį duonelį ir sušeri – gyvuliai bus laimingi. Ir kiaušinį kasė po slankscu, ir ko cik nedarė, kad gyvuliai laimingai išsiganyt.“ (S. Jekelevičienė, g. 1922 m., Žiūrų k., Varėnos r.)

Be to, per Jurgines įsigaliodavo nuomininkų bei kumečių darbo sutartys – nuomininkai su visa manta keldavosi į išsinuomotą ūkį, kumečiai stodavo prie darbo. Mat ,,nuo Jurgio – vasara, nuo Mykolo – žiema.“  Jurginės – sena, daug archajiškų apeigų ir savitą tautosaką išlaikiusi lietuvių šventė.

Parengta pagal:

Kudirka, Juozas, Jurginės. 1997, Vilnius.

Dundulienė, Pranė, Lietuvių šventės: tradicijos, papročiai, apeigos. 1991, Vilnius, ,,Mintis“

Tautosakos darbai. III t. 1937, Kaunas.