Baigiantis vasarai, muziejaus darbuotojai išvyko į keturių dienų studijinę kelionę Lenkijoje. Šios kelionės tikslai – susipažinti su Lenkijos muziejais po atviru dangumi ir aptarti su kolegomis bendradarbiavimo planus bei susipažinti su ekspozicijomis ir veiklomis, pristatančiomis dvarų kultūrą. Planuojama, kad ši patirtis bus pritaikoma tobulinant Aristavėlės dvaro ekspoziciją bei įgyvendinant 2014–2021 m. EEE finansinio mechanizmo projektą „Keliaujantis Aristavėlės dvaras – KAD“. Taip pat siekėme stiprinti muziejaus darbuotojų komandinio darbo įgūdžius.

Pirmoji kelionės stotelė – Punskas, kuriame daug lietuvybės ženklų. Čia aplankėme Lenkijos lietuvių sodybą-muziejų ir Etnografijos muziejų istorinėje klebonijoje. Su muziejų atstove Aldona Vaicekauskiene aptarėme bendradarbiavimo galimybes: konsultacijas tobulinant etnografijos muziejaus pristatymą, bendrų parodų rengimo klausimus, atvežamų parodų galimybes. Punske susitikome ir su viršaičio pavaduotoju Jonu Vaičiuliu, aptarėme Lenkijos lietuvių priėmimą mūsų muziejuje.

Vėliau tądien aplankėme kaimo architektūros muziejų su Nova Sucha dvaru (Muzeum Architektury Drewnianej Regionu Siedleckiego), kuris priklauso privačiam savininkui.

Antrąją kelionės dieną praleidome Vroclave, aplankėme Pono Tado muziejų (Muzeum Pana Tadeusza), susitikome su administracijos darbuotojais. Detaliai susipažinome su dvaro kultūros pristatymo sprendimais. Pokalbio metu aptarėme muziejaus ekspozicijų kūrimo specifiką, leidybos, edukacijų rengimo klausimus, diskutavome dėl galimybės informacines technologijas panaudoti Aristavėlės dvaro ekspozicijų kūrime.

Kitą dieną aplankėme Maurzycze skanseną, Lovičo muziejaus padalinį (Łowicki Park Etnograficzny w Maurzycach). Susitikome su muziejaus direktoriumi, diskutavome muziejininkystės klausimais. Tuomet aplankėme Mazovijos kaimo muziejų Sierpce (Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu). Šiame muziejuje nagrinėjome kaimo ir dvaro ekspozicijų rengimo specifikos, ekspozicijų apsaugos, projektų rengimo ir vykdymo, edukacijų klausimus. Su muziejaus direktoriumi, pavaduotoja ir etnografijos skyriaus vedėja aptarėme bendradarbiavimo galimybes, dalyvavimą konferencijose.

Paskutinę kelionės dieną aplankėme Olštyneko skanseną (Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku). Susitikimo su direktore metu aptarėme bendradarbiavimo galimybes konsultuojant lietuviškos (Mažosios Lietuvos) sodybos atstatymo klausimais, taip pat svarstėme apie bendrų projektų rengimą ateityje. Susitikome su edukacijų, restauravimo, fondų skyrių vedėjais bei aplankėme restauravimo dirbtuves ir muziejaus rinkinių saugyklas (senas ir naujausias).

Iš viso kelionės metu aplankėme net 7 muziejus. Galiausiai surengėme studijinės kelionės dalyvių diskusiją, kurioje svarstėme, kaip galėtume pritaikyti Lenkijos muziejų gerąją patirtį mūsų muziejuje. Tikimės, kad kelionės metu įgytos žinios ir gautas įkvėpimas padės mums tobulinti Lietuvos liaudies buities muziejų.