Esu Kauno kolegijos Kultūrinės veiklos organizavimo I- ojo kurso studentas Edvinas Vadoklis. Šiuo laišku norėjau padėkoti už suteiktą galimybę atlikti pirmąją pažintinę praktiką Jūsų įstaigoje – Lietuvos liaudies buities muziejuje. Praktikos, kuri vyko 2016.04.05 – 2016.04.17 dienomis, metu, susipažinau su Jūsų įstaiga ir turėjau galimybę įgyti naujų praktinių įgūdžių, bei teorinių žinių. Asmeniškai labai dėkoju įstaigos vadovei Violetai Reipaitei už priėmimą, praktikos vadovei – Danutei Blaževičienei už puikiai vadovautą mano pažintinę praktiką. Gražiausias įvertinimas atsispindi ir mano pažintinės praktikos atskaitoje, skyriuje – IŠVADOS:

“Per šią pažintinę praktiką susipažinau su Lietuvos liaudies buities muziejaus veikla, vidaus struktūra, padaliniais. Išanalizavau šios įstaigos darbo, bei sistemos pobūdį. Įdomu ir naudinga buvo stebėti Edukacijų ir renginių skyriaus darbo pasidalijimo sistemą ir grafikus, jų darbo apkrovas, jų išdėstymą, atliekamas funkcijas. Praktikos vadovė – Danutė Blaževičiene puikiai atskleidė muziejaus veiklą, planus, strategiją ir jos įgyvendinimo principus.

Apžvelgiant atliktą praktiką pastebėjau, kad muziejus veiklus ir labai reikalingas tiek Lietuvos, tiek užsienio lankytojams. Išanalizavus surinktus duomenis ir įvertinus lankytojų skaičių, surengtų renginių, edukacijų skaičių, tampa aišku, jog ši įstaiga – vienintelis muziejus Lietuvoje, dirbantis septynias dienas per savaitę, yra puikiai šių dienų poreikius patenkinanti kultūros įstaiga Lietuvoje.

Aukšta darbuotojų kvalifikacija, nuolatinis domėjimasis Lietuvos etnografija, gebėjimas šiuolaikiškai, aiškiai ir įdomiai perteikti Lietuvos istoriją jaunam,  šiandieninės kartos žmogui – aukščiausias šios kultūros įstaigos darbuotojų įvertinimas.

Įstaiga pasirodė atvira ir šiuolaikiška, aktyvi tiek planuojant tiek įgyvendinant Lietuvos kultūros ir muziejininkystės politiką.

Įstaigos organizuojama veikla – edukacijos ir renginiai yra įdomūs ir pritraukiantys didelius srautus žiūrovų. Edukacijos puikiai perteikia papročius, kultūrinius, senovės gyvensenos, buities, būties ir šventinius subtilumus.

Įstaigos informacinė sklaida puiki – paskyros socialiniuose tinkluose, leidiniai, aiškiai ir informatyviai sumaketuotas, gražaus dizaino, nuolat atnaujinamas ir papildomas internetinis puslapis, kuriame galima rasti visą informaciją apie įstaigą, renginius, edukacijas, paslaugas, galimybė virtualiai, vizualiai susipažinti su muziejaus schema, tai – šiuolaikiškos, atviros ir reprezentatyvios kultūros įstaigos pavyzdys.

Mano nuomone, ši pažintinė praktika suteikė daug laibai naudingos informacijos apie tokio pobūdžio įstaigos valdymą, struktūrą ir veiklą. Turėjau gerą galimybę pritaikyti ir panaudoti studijų metų įgytas žinias, bei gauti naujų, tiek praktinių, tiek teorinių žinių.

Pažintinės praktikos tikslas – pritaikyti praktikoje studijų metu įgytas teorines žinias, susipažinti su kultūros įstaigos veikla, įgyti naujų teorinių žinių ir praktinių įgūdžių – įvykdytas.”

Dar kartą dėkoju ir linkiu, toliau tęsti savo sėkmingą veiklą ir būti vienu geriausiu muziejumi Europoje.

Sėkmės !
Pagarbiai,
Edvinas Vadoklis