Nacionalinis Kauno dramos teatras rugpjūčio 29 dieną Lietuvos liaudies buities muziejuje atkurtoje Sasnavos senojoje bažnyčioje rodys režisieriaus Gyčio Padegimo spektaklį „Vėjas gluosniuose“. Pagal išeivijos dramaturgo Algirdo Landsbergio pjesę sukurtas spektaklis praeitais metais buvo pristatytas Šiluvos šventovėje ir tęsia savo sakralinę kelionę po Lietuvą.

Poetinė pjesė „Vėjas gluosniuose“ aktualizuoja retai teatro scenoje pristatomą Lietuvos globėjo šv. Kazimiero legendą. Veiksmas nukelia į XVI amžių, kur Livonijos pasienyje lietuvių-lenkų kariuomenė laukia mūšio su Maskvos armija dėl Livonijos krašto. Šventasis Kazimieras drauge su Angelu nusileidžia į žemę tyrinėti žmogaus ir jo žemiškojo gyvenimo. Lietuvos – Lenkijos karalius Žygimantas Augustas liūdi dėl mirusios karalienės Barboros, kareivių gretose veši apatija, skurdas, alkis, netikėjimas ir nuovargis. Cituojant pjesę, nusivylusio žmogaus akyse „žemė tapusi purvinu užkampiu, kur du žmonės toliau vienas nuo kito nei du žvaigždynai“. Kazimieras stengiasi pripildyti žmonių sielas tikėjimo, suteikti jiems dvasinės stiprybės, tik ar jis bus išgirstas? Šiame egzistencializmo filosofų idėjomis brendusio dramaturgo A. Landsbergio kūrinyje akcentuojamas dvasinis konfliktas – kaip gyventi žmogui istorinių katastrofų akivaizdoje – iškelia gyvenimo beprasmybės ir laikinumo problemas, kurios itin aktualios šių dienų visuomenei ir žmogui.

Spektaklio režisierius Gytis Padegimas sako: „Šventasis Jonas Paulius II savo įstabiame „Laiške menininkams“ yra rašęs: „Autentiškas menas net ir anapus tipiškai religinių raiškos formų yra labai artimas tikėjimo pasauliui, toks artimas, kad net didelio Bažnyčios ir kultūros atotrūkio aplinkybėmis lieka savotiškas tiltas į religinę patirtį. Kaip grožio paieška, kasdienybę pranokstančios vaizduotės vaisius menas savo prigimtimi yra savotiškas kvietimas į slėpinį. Net ir tirdami tamsiausias sielos gelmes ar labiausiai sukrečiančius blogio aspektus, menininkai tam tikra prasme tampa visuotinio troškimo būti išganytiems balsu.“ Mūsų kultūroje, o ypač teatre, turime nedaug modernių kūrinių, kuriuose sakralinė tematika būtų pateikiama su tokia įtaiga ir aukštu profesiniu meistriškumu kaip Algirdo Landsbergio dramoje „Vėjas gluosniuose“. Esame laimingi, kad mūsų spektaklis kviečiamas į sakralias erdves, tokiu būdu tiesiogine prasme tampa popiežiaus minimas tiltas tarp bažnyčios ir kultūros. Tai labai didina mūsų atsakomybę, o pats buvimas šiose erdvėse bendrai spektaklio raiškai ir kiekvienam aktoriui prideda dvasinės jėgos, kuria norime dalintis su maloniais žiūrovais.“

Spektaklyje vaidina Dainius Svobonas, Arnas Ašmonas, Jurgis Jarašius, Andrius Gaučas, Karolina Elžbieta Mikolajūnaitė/Roberta Sirgedaitė, Dovydas Pabarčius, Ugnė Žirgulė, Henrikas Savickis, Artūras Sužiedėlis, Milė Šablauskaitė/Liucija Rukšnaitytė.

Bilietais prekiauja teatro kasa, www.tiketa.lt, o renginio dieną – Lietuvos liaudies buities muziejaus kasa. Renginio pradžia 15 val.

NKDT informacija ir nuotraukos