Skelbiama informacija apie vykdomą Lietuvos liaudies buities muziejaus valdomo valstybės materialiojo turto objekto – Centrinių vartų pastato patalpos 1-06 (unik. Nr. 4997-2016-3012), viešąjį nuomos konkursą:

Eil. Nr. Viešojo nuomos konkurso objektas Plotas kv. m Pradinis nuompinigių dydis, Eur/mėn. Turto nuomos tikslas Pastabos
1. Centrinių vartų pastato patalpa 1-06 (Unik. Nr. 4997-2016-3012), esanti L. Lekavičiaus g. 2, Rumšiškės, Kaišiadorių r. 19,88 24,00 Pagrindinė pastato naudojimo paskirtis – administracinė. Nuomos tikslas – vykdyti mažmeninę prekybą maisto produktais ir nealkoholiniais gėrimais. Nuomininkas turės turėti reikiamus leidimus šios veiklos vykdymui. Maksimalus galimas elektros prietaisų galingumas patalpoje – 5 kW. Veikla turi būti vykdoma visus metus.

Dalyvavimo nuomos konkurse ypatumas – dalyvis (-ai) privalo turėti ne mažesnę nei 2 (dviejų) metų prekybos maisto produktais ir nealkoholiniais gėrimais vykdymo patirtį bei reikiamus leidimus šios veiklos vykdymui ir atitikti minimalius reikalavimus, kurie nurodyti Valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos viešojo konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše bei išsamiose viešojo nuomos konkurso sąlygose. Šie dokumentai bei papildoma informacija apie nurodytą turto objektą teikiama adresu: J. Aisčio g. 2, Rumšiškės, Kaišiadorių r., tel.: 8 614 85415.

Turto objekto nuomos terminas yra 5 (penki) metai nuo turto nuomos sutarties įsigaliojimo dienos (įskaitant nuomos termino pratęsimą, ne ilgesnis kaip 10 (dešimties) metų laikotarpis). Nuomininkas patalpą privalo drausti turto draudimu. Nuompinigiai, infrastruktūros mokestis (3,00 Eur/mėn.) bei komunaliniai mokesčiai privalo būti sumokėti kiekvieną mėnesį pagal pateiktą sąskaitą – faktūrą.

Paraiškos ir kiti dokumentai dalyvauti konkurse turi būti teikiami nuo 2021 m. liepos 19 d. 16 val. 00 min. (registravimo pradžios terminas) iki 2021 m. liepos 23 d. 16 val. 00 min. (registravimo pabaigos terminas) adresu: J. Aisčio g. 2, Rumšiškės Kaišiadorių r., 31 kab., įgaliotam asmeniui – referentei Rasai Markevičienei, (tel.: 8 614 85415, el. p. referentas@llbm.lt).

Pradinis įnašas, lygus 3 (trijų) mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui, t.y. 72,00 Eur (septyniasdešimt du 00 ct), turi būti sumokėtas prieš atvykstant registruotis konkurso dalyviu į AB banko „Swedbank“ sąskaitą Nr. LT747300010002229239. Konkurso laimėtojo pradinis įnašas įskaitomas į valstybės turto nuompinigius.

Dėl turto apžiūros galima kreiptis darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. Kontaktinis asmuo – ūkio valdymo skyriaus vedėjas Stasys Levickas tel.: 8 607 95739. Turto apžiūra gali vykti 2021 m. liepos 9-13 d.

Komisijos posėdis, kuriame bus nustatytas Centrinių vartų patalpos 1-06 viešojo nuomos konkurso laimėtojas, vyks 2021 m. liepos 23 d. 16 val. 15 min., adresu J. Aisčio g. 2, Rumšiškės, Kaišiadorių r., 29 kabinete.