Aukciono vykdytojas Lietuvos liaudies buities muziejus, kodas 190757221,

J. Aisčio g. 2, LT-56335, Rumšiškės, Kaišiadorių r.

Parduodamos viešosios įstaigos dalininko teisės Viešoji įstaiga „Rumšiškių muziejaus dvaro akademija“, kodas 158982479,  S. Nėries 6, LT- 56335 Rumšiškės
Veiklos tikslai Plėtojant aukštesniųjų liaudies mokyklų modelį tenkinti viešuosius interesus, vykdant švietimo, mokymo, kultūrinę, socialinės pagalbos teikimo, taip pat kitokią visuomenei naudingą veiklą.
Kapitalo dydis, dalininkų skaičius 11 746 Eur, dalininkų skaičius – 5.
Dalininko turimų balsų skaičius visuotiniame dalininkų susirinkime 1
Parduodamų dalininko teisių pradinė pardavimo kaina, Eur 1 Eur
Kainos didinimo intervalas, Eur 10 Eur
Kur ir kada galima susipažinti su viešosios įstaigos veiklos ataskaita, visuotinio dalininkų susirinkimo patvirtintu paskutiniu metinių finansinių ataskaitų rinkiniu. J. Aisčio g. 2, LT-56335, Rumšiškės, Kaišiadorių r., I aukštas, 18 kab.

2017 m. spalio 26 d. nuo 8.00 val. iki 9.30 val.

Aukciono vieta, aukciono pradžios data, laikas J. Aisčio g. 2, Rumšiškės, Kaišiadorių r., II aukštas, 29 kab. 2017 m. spalio 26 d. 10.00 val.
Aukciono dalyvių registravimo vieta, data ir laikas J. Aisčio g. 2, Rumšiškės, Kaišiadorių r., II aukštas, 29 kab. 2017 m. spalio 26 d. nuo 9.00 val. iki 9.30 val.
Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis, Eur 1 Eur, mokama registruojantis.
Kontaktinis asmuo Živilė Rimavičienė, referentė, 8 346 47233, referentas@llbm.lt
Aukciono vykdytojas Lietuvos liaudies buities muziejus, kodas 190757221, J. Aisčio g. 2, LT-56335, Rumšiškės, Kaišiadorių r.
Sąlygos žiūrovams Sąlygos žiūrovams stebėti aukcioną nesudaromos.