Labai džiugu, kad šiemet muziejaus iniciatyvas palaiko ir remia skirtingi finansavimo fondai. Štai, kas jau įvyko ir kas dar vyks!

Gavus Lietuvos kultūros tarybos rėmimą vykdomi šie projektai:

1. Buvo įsigytas veikiantis, geros būklės „Fordson“ traktorius, kuris puikiai papildo Lietuvos liaudies buities muziejaus fonduose saugomą žemės ūkio įrangos rinkinį. Labai svarbu, kad dėl savo funkcionalios būklės eksponatas bus naudojamas realiai demonstruojant žemdirbystės praktiką XX a. 3-4 deš.: mechanizuotą žemės įdirbimą, derliaus nuėmimą, būti jungiamas kartu su kitais muziejaus fonduose esančiais įrenginiais. Kartu pasitelkus muziejuje jau saugomus stacionarius vidaus degimo variklius, lankytojams įvairiapusiškai pristatoma tuo metu Lietuvoje vykusi žemės ūkio mechanizacija. Projekto vadovas – Justas Rimavičius.

2. Restauruojamas dailininko Pranciškaus Kostževskio (Franciszek Kostrzewski, 1826–1911) 1889 m. sukurtas paveikslas „Puota Siesikų dvaro rūmuose“ ir jo rėmai

Žymaus lenkų tapytojo Pranciškaus Kostževskio (Franciszek Kostrzewski, 1826–1911) didelio formato aliejinės tapybos ant drobės paveikslas, vaizduojantis iškilmingą pobūvį puošnioje rūmų menėje, signuotas ir datuotas 1889 m. data, įLietuvos liaudies buities muziejų pateko 1986 m., kartu su kitais eksponatais iš Mantvidiškių dvarelio Šarnelės kaime (Plungės r.), kuris XX a. 6–7 deš. Buvo tapęs pamėgta Lietuvos žinomų kultūros, meno ir mokslo žmonių susibūrimųvieta. „Puota Siesikų dvaro rūmuose“ – taip paveikslą įvardijo dvarelio šeimininkės Onos Barakauskienės brolis, žinomas muziejininkas, ilgametis Kretingos muziejaus direktorius Juozas Mickevičius (1900–1984), tačiau akivaizdu, jog paveiksle nėra vaizduojama renesansinė Siesikų pilies erdvė. Į muziejų atvežtas su prabangiais vienalaikiais rėmais, paveikslas iki šiol nebuvo tyrinėtas ir neturėjo jam deramos eksponavimo vietos, kol muziejuje nebuvo atstatyti Aristavėlės dvaro rūmai. Šiuo metu nuolatiniam eksponavimui jo laukia tinkama dvaro erdvė. Projekto vadovė – Ina Dringelytė.

3. Kartu su inovatyviu LKT remiamu projektu „Interaktyvios pažinimo platformos sukūrimas“ muziejaus svetainėje atsiras visiškai nauja skiltis, siūlanti profesionaliai parengtus vaizdo seminarus ir su jais susijusią papildomą informaciją, mokomąją medžiagą.

Pirmosios temos – tradiciniai lietuvių liaudies marškiniai, Mažosios Lietuvos delmonai, audimo pradmenys, tradicinio sijono siuvimas, kurie bus įvairiapusiškai apžvelgti seminaruose, prieinamose tiek gyvai, tiek internetu. Visa informacija apie renginius bus skelbiama iš anksto. Numatomos virtualių ir gyvų seminarų temos:

LLBM fonduose saugomi puikūs tekstilės pavyzdžiai, iki metų galo bus parengtas ir išleista pirmoji tekstilės katalogo dalis, pristatanti autentiškus skirtingų regionų marškinius, jų specifiką. Pateikiama su pagaviomis nuotraukomis, aprašymais, brėžiniais. Katalogas bus prieinamas skaitmeniniu ir popieriniu formatais. Projekto vadovė – Rasma Noreikytė.

4. Tęsiamas dvaro baldų restauravimas, pradėtas pernai.

2016 m. LLBM buvo atidaryti restauruoti unikalūs Aristavėlės dvaro rūmai – vertingas baroko laikotarpio lietuvių medinės architektūros pavyzdys, įkūnijantis stilistinės ir tradicinės statybos sąveiką, reprezentuojantis prestižinę, aukštos statybų kultūros, puošnių formų lietuvių bajorijos architektūrą. Juose įrengtoje ekspozicijoje „Liūtas baldų puošyboje“ eksponuojamas buvusio Ašmintos dvaro baldų komplektas, pagamintas apie 1880 m. Sankt Peterburge. Tai – neobaroko stiliaus baldai, kurių puošybos pagrindinis elementas – liūtas. Komplekto būklė buvo prasta, tačiau – džiugi naujiena – gavus LKT finansavimą, dalis baldų jau restauruojami Prano Gudyno restauravimo centre. Šiemet buvo atlikta:

  • cheminis ir mechaninis baldų valymas;
  • išklibusių detalių tvirtinimas ir perklijavimas;
  • deformuotų minkštųjų baldų dalių atkūrimas ir gobeleno perdengimas;
  • medinių baldų dalių netekčių atkūrimas;
  • konstrukcinis sutvirtinimas, dangų atkūrimas ir lakavimas.

— Lietuvos Respublikos Kultūros Ministerija —

Vyko tradicinis pagal LRKM ISA programą finansuotas tremtinių pagerbimo renginys, Lietuvos gyventojų pirmosios masinės tremties (1941 06 14) 80-ųjų metinių minėjimas bei Tremties ir pasipriešinimo sektoriaus įkūrimo LLBM 30-tųjų metinių minėjimas.

Kultūros paveldo departamentas finansavo projektą  ,,Medinis architektūros paveldas: pamatai“. Tai – tęstinis projektas, prasidėjęs pernai stogų tema.

Numatoma:

Praktinis ir teorinis 3 dienų seminaras – restauravimo dirbtuvės, nagrinėjamos temos (1 diena skirta teorinėms paskaitoms, 2 dienos praktiniams darbams):

  • pamatai pastato struktūroje: funkcija ir estetika;
  • pamatai, jų įrengimas, priežiūra ir tvarkyba;
  • pamatiniai sienojai, teisingas padėjimas, priežiūra ir tvarkyba (sienojų keitimas).

Projekto vadovė – dr. Rasa Bertašiūtė.

Ūlos Gecevičiūtės nuotrauka.

UAB ,,Telesoftas” parėmė projektą ,,Iš praeities į ateitį: baltų raštai keramikoje”. Rumšiškėse ir Merkinėje vyko įtraukiančios kūrybinės dirbtuvės. Dirbtuvių metu suformuota jaunų kūrėjų ir profesionalų komanda kartu sukurė naują juodosios keramikos kūrinių liniją, kuri greitai bus eksponuojama parodose. Tai – bendra VU, VDA ir LLBM iniciatyva. Projekto koordinatorė – Neringa Grigarienė.