Gavus Lietuvos kultūros tarybos finansavimą, Lietuvos liaudies buities muziejus ką tik įsigijo septynis kataloginius, kolekcinius tapytojos Elenos Kniūkštaitės paveikslus – du iš pačios autorės, penkis – iš „Eglės galerijos“:

  1.  „Dvi eglės“. 1992 m.; drobė, aliejus; 80×100
  2.  „Ruduo muziejuje“. 1994 m.; drobė, aliejus; 78×100
  3.  „Ganytojas“. 1999 m.; drobė, aliejus; 95×85
  4.  „Muziejaus vartai“. 1981 m.; kartonas, aliejus; 119×130
  5.  „Rudens vakaras su rausvu mėnuliu“. 1987 m.; drobė, aliejus; 124×85
  6.  „Sveika, Marija“. 2011 m.; kartonas, aliejus; 140×110
  7.  „Lapkričio pirmoji“. 2010 m.; drobė, aliejus; 120×110

Šie metai E. Kniūkštaitei buvo ir yra išties ypatingi – vasarą menininkės nueitą kūrybinį kelią vainikavo išskirtinė, visuomenės dėmesio sulaukusi paroda „Elena Kniūkštaitė ir Lietuvos liaudies buities muziejus“, surengta LLBM Aristavėlės dvare, kurioje buvo pristatyti įvairių laikotarpių su muziejumi susiję tapybos darbai; spalio mėn. sukurta televizijos laida, skirta menininkės asmenybei atskleisti ir šiai parodai pristatyti – „Elenos Kniūkštaitės kūriniuose paveikslai virsta nutapytais pasakojimais“ (Ryto suktinis su Zita Kelmickaite), o vasarą ir rudenį pasirodę nauji menotyrininkų straipsniai priminė apie autorės kūrybinį kelią ir jos braižo išskirtinumą.


Jubiliejinė menininkės paroda netgi buvo „įveiklinta“ – jos pagrindu sukurtas žaidimas „Elenutės paveiksle“, kuomet muziejuje reikia surasti ir atpažinti vietas, pavaizduotas E. Kniūkštaitės tapybos darbuose. Taip pat E. Kniūkštaitės kūrinių pagrindu LLBM išleido suvenyrų liniją, kuri pasirodė esanti labai sėkminga.

Užbaigiant tokius kūrybiškai sodrius ir turiningus E. Kniūkštaitei 2020-uosius metus, galime nuoširdžiai pasidžiaugti, jog gruodžio mėn. pradžioje mūsų kolegei buvo paskirta Lietuvos kultūros ministerijos premija už tradicinės kultūros puoselėjimą ir skleidimą. Menininkė šio garbingo apdovanojimo nusipelnė tiek už daugybės metų tylų triūsą, dirbant restauratore mūsų muziejuje, kur jos rankomis spalvų ryškumas buvo grąžintas daugybei polichromuotų tautodailės eksponatų, tiek, žinoma, už daugybės metų kūrybinį darbą nuo 1974 m., kuomet ji kaip dailininkė debiutavo Respublikinėje liaudies meno parodoje Vilniuje iki šių metų minėtos parodos muziejuje.

Nuoširdžiai sveikiname kolegę E. Kniūkštaitę – nenuilstančią etninės kultūros puoselėtoją ir skleidėją, kurios kiekviename kūrinyje atsispindi jos kūrybą įkvėpusi etnografinė mūsų muziejaus aplinka ir eksponatai. E. Kniūkštaitės kūrybos indėlis tradicinės kultūros puoselėjime ir skleidime yra savita ir originali LLBM istorijos ir ekspozicijos interpretacija, daugybei žmonių padėjusi atrasti ar naujai pažvelgti į gilias etnokultūros tradicijas globojantį ir tęsiantį Lietuvos muziejų.

Kaip tik todėl LLBM ypatingai džiaugiasi, jog besibaigiant šiems metams, LKT dalinai finansavus projektą Paveikslų rinkinio „Kataloginiai, kolekciniai Elenos Kniūkštaitės tapybos darbai“ įsigijimas, muziejus turėjo galimybę įsigyti septynis menininkės darbus su muziejaus vaizdais, tapsiančiais būsimos nuolatinės E. Kniūkštaitės tapybos darbų ekspozicijos muziejuje pradžia. Kartu tai bus pagrindas toliau plėsti ir ateities kartoms išlaikyti šią ekspoziciją, pristatančią jos kūrybą kuo platesniam žmonių ratui. Ir toliau bus siekiama muziejuje sutelkti kuo daugiau E. Kniūkštaitės kūrybinio palikimo, ieškant galimybių įsigyti daugiau pačių vertingiausių, kolekcinių, kataloginių menininkės darbų.

Informaciją parengė menotyrininkė Ina Dringelytė