Skirta Juozo Tumo-Vaižganto metams

2019 metai yra paskelbti rašytojo, kunigo Juozo Tumo-Vaižganto metais. Šiandien – Juozapinės, Marijos sužadėtinio ir Jėzaus Kristaus žemiškojo globėjo šventė. Anot etnologės Angelės Vyšniauskaitės, Lietuvoje Šv. Juozapas – populiarus šventasis; su jo vardu gausu pavardžių, vietovardžių. Šnekamojoje kalboje jis paprastai vadinamas Juozu. Katalikų Bažnyčios buvo leista, nors dar Gavėnia, per Juozapines kelti vestuves. Raseinių apylinkėse sakydavo, kad esą „tą dieną įvyko Juozapo ir Marijos sužadėtuvės“.

Tarpukaryje buvo labai populiaru švęsti vardadienius. J. Tumas-Vaižgantas taip pat švęsdavo vardines. 1924 m. kovo 20 d. laiške į Paryžių Klimams jis rašė: „Vakar per vardines nuo 11–6 val. ėjo lankytojai. Stalą turėjau, kaip per Velykas: kalakutą, paršą, veršio kepsnį su faršu, baumkuchen, begales tortų. Pavaišinau 32 žmogu ir dar liko 18 žmonių choro, kurį vaišinsiu. Gėlių, telegramų, laiškų – vežimą gavau. Iš to sprendžiu tebesąs populiarus“ („Laiškai Klimams“, p. 18, Vilnius, 1998 m.).

Buities, verslų ir amatų skyriaus vedėja J. Samulionytė ir vyresnioji muziejininkė I. Levickaitė-Vaškevičienė