Todėl rugpjūčio 15-ąją kviečiame paviešėti Žolinėje, skirtoje Aukštaitijos regiono metams. Jos sakralumą, svarbą ir ilgametės tradicijos tęstinumą šiame regione atspindi Didieji Krekenavos Žolinės atlaidai, žinomi nuo XV a. pabaigos. 2020 m. Žolinės atlaidų šventimo tradicija Krekenavoje įtraukta į Lietuvos Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą.

Pedagogas, publicistas Bronius Antanaitis, gimęs ir augęs Krekenavos parapijos Orelių kaime, iš vaikystės prisimena: Kiekvienas Krekenavos parapijos kaimas ir beveik kiekviena gryčia laukė Žolinės svečių, nes važinėti į kitų parapijų atlaidus – senas lietuvių paprotys, o Krekenava iš seno garsi Žolinės atlaidais. Bažnyčios stebuklingas Švč. Marijos paveikslas garsus toli už Krekenavos parapijos ribų. Žolinės atlaidai daug garsesni negu Ramygalos Švento Jono, Naujamiesčio Šventos Onos, Upytės Marijos Magdalenos, Surviliškio Švento Roko. Per atlaidus visur privažiuoja daug žmonių, bet tiek, kiek per Žolinę priplaukia į Krekenavą, gal tiktai Šiluvos Šilinės pralenkia (Bronius Antanaitis, Vaikystė Oreliuose, Vilnius, 1992, p. 91).

Muziejuje Žolinė, švenčiama nuo 2002 metų, tradiciškai vyksta Aukštaitijos sektoriuje. Todėl ir skiriame šių metų Žolinę Aukštaitijos regiono metams.

Pradėsime ją 12:00 val. šv. Mišiomis muziejaus miestelio Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje. Simboliška, kad Žolinę švenčiant, Anapilin prieš metus iškeliavo pirmasis muziejaus direktorius, aukštaitis panevėžietis Vytautas Stanikūnas, muziejininkų bendrę būręs per tris dešimtmečius. Akivaizdžiai gausiu jos sukauptu „derliumi“ galėsime  vėl visi kartu pasidžiaugti, o Velionį  – bendra malda pagerbti. Kviečiame pažiūrėti įrašą apie Lietuvos liaudies buities muziejaus kūrimą Rumšiškėse ir Vytautą Stanikūną: https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/7537/gyvasties-tikrasis-budas-dingusios-teviskes-kurimas. (LRT mediatekos įrašas, 1996.06.29)

Po bažnytinių atlaidų darniai trauksim Aukštaitijon į tokį pakermošio linksmybių margumyną, kuriam prilygti nebent Žolinės puokštė tegali.  Jas savo  „puokštėn“ – programon   –  sudėlioję, netrukus su Jumis pasidalinsim. Kas pasidalinta – bus skalsu – tvirtina Žolinės paprotys. Tad ir mes kviečiame visus, ne tik aukštaičius, pasidalinti gera nuotaika, gražiu giminišku bendravimu ir pačių užaugintomis gėrybėmis. AČIŪ muziejininkams, palaikantiems šią gražią tradiciją nuo pirmųjų Žolinės švenčių muziejuje ir dovanojantiems iš savo negausių darželių bei sodų vaisius, daržoves ir kitokias gamtos bei žmogaus triūso dovanas. Taip kartu sukuriame turtingą ir spalvingą derliaus kompoziciją kasmetinėje viktorinoje, kuri ir šiemet, jei būsime dosnūs, ne tik džiugins akį, bet leis sugrįžti iš sambūrio ne tuščiomis tiems, kam neužderėjo. Iš anksto AČIŪ ir svečiams, kurių vis daugiau kasmet ateina ne tik gera nuotaika „pasimainyti“.

Ateitis po Žolinės, tikima, patikrina, ar dalinais. Tad laukiam Jūsų – ne tik dėl mūsų!