PREKYBOS  ŠV. VELYKŲ RENGINYJE TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Šventų Velykų  mugės tikslas – sukurti šventišką aplinką Lietuvos liaudies buities muziejuje vykstančios Velykų šventės metu. Prekyba bus organizuojama grupuojant dalyvius pagal asortimentą: tautodailininkai, amatininkai, kulinarinis paveldas, fasuoti maisto produktai, konditerijos gaminiai, maitinimas ir pan. Organizatorius pasilieka teisę spręsti su kuo bus sudaroma sutartis vykdyti prekybą ar teikti paslaugas šventės metu.

Organizatorius: Lietuvos liaudies buities muziejus (toliau – Mugės organizatorius).

Vieta: Lietuvos liaudies buities muziejaus teritorija (L. Lekavičiaus g. 2).

Data: 2022 m. balandžio 18 d.

Suplanuotas prekybinių vietų skaičius: 230.

Organizatorius pasilieka sau teisę mažinti prekybos vietų skaičių.

Informacija teikiama: tel.: 868703440  ir el. paštu renginiai@llbm.lt

Registracija vyksta elektroniniu būdu, tinkamai užpildžius ir atsiuntus registracijos formą muziejaus internetinėje svetainėje www.llbm.lt

II. VELYKŲ MUGĖJE KVIEČIAMI PREKIAUTI

 • Amatininkai, meistrai, tautodailininkai, dailininkai, kūrėjai, prekiaujantys pačių sukurtais tautodailės ir dailiųjų amatų dirbiniais, etninio materialiojo paveldo gaminiais.
 • Kulinarinio paveldo puoselėtojai, gamintojai ir maitintojai.
 • Prekybininkai, prekiaujantys savo užaugintais, pagamintais tradiciniai žemės ūkio ir maisto, fasuotais maisto produktais, konditerijos gaminiais.

III. PREKYBINIŲ VIETŲ KAINOS

Prekybos vieta tautodailininkams (pateikus pažymėjimą) 20 Eur
Prekybos vieta meistrams (su verslo liudijimu ar individualios veiklos pažyma) 30 Eur
Prekybos vieta (pagamintiems konditerijos gaminiams, saldumynams) 50 Eur
Prekybos vieta prekiaujantiems tik nealkoholiniais gėrimais 70 Eur
Prekybos vieta kulinarinio paveldo gamintojams 70 Eur
Prekybos vieta (fasuotiems maisto produktams ir kt.) 100 Eur
Prekybos vieta viešojo maitinimo paslaugas teikiantiems asmenims (prekyba maistu ir alkoholiniais/nealkoholiniais gėrimais) 200 Eur

IV. BENDRI ORGANIZATORIAUS REIKALAVIMAI

 1. Mugėje dalyvaujantiems prekybininkams ir maitintojams naudoti vienakartines plastikinės taros, indų ir pakavimo priemones draudžiama! (Netaikoma tik iš anksto fasuotiems maisto produktams).
 2. Renginio dieną atvykti į skirtą teritoriją ir pasiruošti prekybai iki 10.00 valandos.
 3. Laukiami prekybininkai ir maitintojai, atvykstantys pasipuošę pagal šventės temą, turintys galimybę savo prekybinei vietai naudoja žalios spalvos stogines / palapines ir pasipuošti savo teritoriją! Geranoriškiems prekybininkams pažadame dėmesį ir pirmumą kituose muziejaus renginiuose.
 4. Prekiauti tik sutartyje nurodytu asortimentu.
 5. Esant poreikiui, pasirūpinti elektros generatoriais ir kita įranga, reikalinga prekybai ar paslaugai teikti. Galimybės prisijungti prie muziejaus teritorijoje esančių elektros energijos šaltinių – nėra.
 6. Užtikrinti prekybai skirtos vietos tvarką ir švarą renginio metu. Renginiui pasibaigus, atliekas ir šiukšles išsivežti, nepalikti pakuočių.
 7. Vykdyti kitus, teisėtus organizatoriaus nurodymus dėl tvarkos ir saugumo.
 8. Prekiauti mugėje galės tik sutartį sudarę ir organizatoriaus leidimą prekybai gavę asmenys. Leidimas prekybai suteikia teisę renginio dieną (balandžio 18 dieną) iki 10.00 valandos įvažiuoti į muziejaus teritoriją. Teisė atvykti suteikiama dviems asmenims.

V. REGISTRACIJA

Paraiškos priimamos: kovo 21–29 d. Norintys dalyvauti Velykų mugėje, turi tinkamai užpildyti registracijos formą muziejaus internetinėje svetainėje www.llbm.lt ir pateikti ją iki nurodytos dienos.

VI. PIRMENYBĖ TEIKIAMA DALYVIAMS

 1. Turintiems tautinio paveldo sertifikatus ir prekiaujantiems tautinio paveldo sertifikuotais gaminiais.
 2. Turintiems kulinarinio paveldo sertifikatus ir prekiaujantiems kulinarinio paveldo ir tradiciniais gaminiais.
 3. Liaudies meistrams, tautodailininkams, turintiems galiojančius pažymėjimus ir prekiaujantiems savo darbo gaminiais.
 4. Pavieniams meistrams, amatininkams, menininkams, turintiems atitinkamas rekomendacijas, sertifikatus ar kitus dokumentus, patvirtinančius teisę prekiauti.
 5. Vykdantiems papildomas edukacines veiklas ir/ar degustacijas, ar kitokias iš anksto su organizatoriumi suderintas akcijas.

VII. ​INFORMAVIMAS APIE KVIETIMĄ PASIRAŠYTI SUTARTĮ

Įvertinus pateiktą paraišką, jūsų elektroniniu adresu bus išsiųstas pranešimas apie sprendimą ir kvietimas pasirašyti sutartį.

 

VIII. ​SUTARČIŲ PASIRAŠYMAS

Sutarties pasirašymui reikalingi duomenys (dokumentai ar jų kopijos):

 1. Įmonės registracijos, verslo liudijimo ar individualios veiklos pažyma;
 2. Maisto tvarkymo pažymėjimas ar maisto ir veterinarijos tarnybos leidimas (prekiaujantiems maisto produktais);
 3. Tautodailininko pažymėjimas ar kt.;
 4. Kiti dokumentai, reikalingi veiklos vykdymui.

IX. APMOKĖJIMAS

Pasirašius sutartį, mugės dalyvio mokestis mokamas bankiniu mokėjimo pavedimu.

Pildyti registracijos anketą