UŽGAVĖNIŲ RENGINIO PREKYBOS TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  • Užgavėnių mugės tikslas – sukurti šventišką aplinką Lietuvos liaudies buities muziejuje vykstančios Užgavėnių šventės metu. Prekyba bus organizuojama, grupuojant dalyvius pagal asortimentą: tautodailininkai, amatininkai, kulinarinis paveldas, fasuoti maisto produktai, konditerijos gaminiai, maitinimas ir pan. Organizatorius pasilieka teisę spręsti su kuo bus sudaroma sutartis vykdyti prekybą ar teikti paslaugas šventės metu.
  • Organizatorius: Lietuvos liaudies buities muziejus (toliau – mugės organizatorius).
  • Vieta: Lietuvos liaudies buities muziejaus teritorija (L. Lekavičiaus g. 2, Rumšiškės, Kaišiadorių r.)
  • Data: 2022 m. vasario 26 d.
  • Suplanuotas prekybinių vietų skaičius: 230.
  • Informacija teikiama tel.: +370 687 03440 ir el. paštu renginiai@llbm.lt
  • Registracija vyksta elektroniniu būdu, tinkamai užpildžius ir atsiuntus registracijos formą muziejaus internetinėje svetainėje llbm.lt.

II. UŽGAVĖNIŲ MUGĖJE KVIEČIAMI PREKIAUTI

  • Amatininkai, meistrai, tautodailininkai, dailininkai, kūrėjai, prekiaujantys pačių sukurtais tautodailės ir dailiųjų amatų dirbiniais, etninio materialiojo paveldo gaminiais.
  • Kulinarinio paveldo puoselėtojai, gamintojai ir maitinimo paslaugų teikėjai.
  • Prekybininkai, prekiaujantys savo užaugintais, pagamintais tradiciniai žemės ūkio ir maisto, fasuotais maisto produktais, konditerijos gaminiais.

III. PREKYBOS VIETŲ KAINOS

3.1 Prekybos vieta tautodailininkams (su pažymėjimu) 20,00 Eur
3.2 Prekybos vieta meistrams (su verslo liudijimu ar individualios veiklos pažymėjimas) 30,00 Eur
3.3 Prekybos vieta (konditerijos gaminiai, saldumynai)     50,00 Eur
3.4 Prekybos vieta kulinarinio paveldo gamintojams 70,00 Eur
3.5 Prekybos vieta (fasuoti maisto produktai ir kt.) 100,00 Eur
3.6 Prekybos vieta  prekybininkams, teikiantiems viešojo maitinimo paslaugas (įskaitant ir prekybą alkoholiniais gėrimais)                            200,00 Eur

IV. BENDRI ORGANIZATORIAUS REIKALAVIMAI

  • Mugėje dalyvaujantiems prekybininkams ir maitinimo paslaugas teikiantiems tiekėjams draudžiama naudoti vienkartines plastikines taros, indų ir pakavimo priemones! (Galima naudoti popierines ar kitas alternatyvias pakavimo priemones. Netaikoma tik iš anksto fasuotiems maisto produktams).
  • Renginio dieną iki 10.00 val. reikia atvykti į iš anksto nurodytą prekybos vietą ir būti pasiruošus prekybai.
  • Laukiami prekybininkai ir maitinimo paslaugas teikiantys tiekėjai atvykstantys pasipuošę pagal šventės temą, turintys galimybę savo prekybinei vietai naudoja žalios spalvos stogines / palapines ir užgavėniškai pasipuošti savo teritoriją! Geranoriškiems prekybininkams pažadame dėmesį ir pirmumą kituose muziejaus renginiuose.
  • Prekiauti tik sutartyje nurodytu asortimentu.
  • Esant poreikiui, pasirūpinti elektros generatoriais ir kita įranga, reikalinga prekybai ar paslaugai teikti. Galimybės prisijungti prie muziejaus teritorijoje esančių elektros energijos šaltinių – nėra.
  • Užtikrinti prekybai skirtos vietos tvarką ir švarą renginio metu. Renginiui pasibaigus, atliekas ir šiukšles išsivežti, nepalikti pakuočių.
  • Vykdyti kitus, teisėtus organizatoriaus nurodymus dėl tvarkos ir saugumo.
  • Prekiauti mugėje galės tik sutartį sudarę ir organizatoriaus leidimą prekybai gavę asmenys. Leidimas prekybai suteikia teisę renginio dieną (vasario 26 d.) iki 10.00 valandos įvažiuoti į muziejaus teritoriją. Teisė atvykti suteikiama dviem asmenims.

V. REGISTRACIJA

  • Paraiškos priimamos š. m. sausio 13–21 dienomis. Norintys dalyvauti Užgavėnių mugėje, turi tinkamai užpildyti registracijos formą muziejaus internetinėje svetainėje llbm.lt iki nurodytos dienos.

VI. PIRMENYBĖ TEIKIAMA DALYVIAMS

  • Turintiems tautinio paveldo sertifikatus ir prekiaujantiems tautinio paveldo sertifikuotais gaminiais.
  • Turintiems kulinarinio paveldo sertifikatus ir prekiaujantiems kulinarinio paveldo ir tradiciniais gaminiais.
  • Liaudies meistrams, tautodailininkams, turintiems galiojančius pažymėjimus ir prekiaujantiems savo darbo gaminiais.
  • Pavieniams meistrams, amatininkams, menininkams, turintiems atitinkamas rekomendacijas, sertifikatus ar kitus dokumentus, patvirtinančius teisę prekiauti.
  • Vykdantiems papildomas edukacines veiklas ir/ar degustacijas, ar kitokias iš anksto su organizatoriumi suderintas akcijas.

VII. ​INFORMAVIMAS APIE KVIETIMĄ PASIRAŠYTI SUTARTĮ

 • Įvertinus pateiktą paraišką, jūsų elektroniniu adresu bus išsiųstas pranešimas apie sprendimą ir kvietimas pasirašyti sutartį.
 • Sutartys bus pasirašomos nuotoliniu būdu.

VIII. ​SUTARČIŲ PASIRAŠYMAS

  • Sutarties pasirašymui reikalingi duomenys (dokumentai ar jų kopijos):
   • Įmonės registracijos, verslo liudijimo ar individualios veiklos pažymėjimą;
   • Maisto tvarkymo pažymėjimą ar maisto ir veterinarijos tarnybos leidimą (prekiaujantiems maisto produktais);
   • Tautodailininko pažymėjimą ar kt.;
   • Kitus dokumentus, reikalingus veiklos vykdymui.

IX. APMOKĖJIMAS

   • Pasirašius sutartį, mugės dalyvio mokestis gali būti sumokėtas tą pačią dieną muziejaus kasoje (J. Aisčio g. 2) arba atlikus bankinį mokėjimo pavedimą.