Rugpjūčio 15 d. – Vytauto Stanikūno (1924–2022) – pirmojo ir ilgamečio Lietuvos liaudies buities muziejaus vadovo, vieno muziejaus kūrėjų – mirties metinės.

Prisimindami šį šiltą, puikų, aukštos kultūros žmogų, nepaprastai rūpestingą muziejininką, kurio dėka ateities kartos žinos savo šaknis, supras, kaip gyveno protėviai, ir perims jų tradicijas, pateikiame kelias ištraukas iš 2016 m. išleistos V. Stanikūno knygos „Lietuvos kaimo trobesiai“.

„Ar galime šiandien įsivaizduoti kultūrinį Lietuvos peizažą be buities muziejaus? Vargu. <…> Muziejų aplankė jau ne vienas milijonas lankytojų, ne tik mūsų šalies gyventojų, bet turistų iš daugelio pasaulio šalių. Tarp jų buvo ir karalių, ir prezidentų, žinomų pasaulio mokslininkų ir menininkų, net kosmonautų. <…> Sovietmečiu muziejus buvo tautosakininkų būrimosi vieta, spektaklius rengė čia veikęs Lietuvių folkloro teatras.

Visuomet graudulį kelia seniai Tėvynę palikusių tautiečių apsilankymai. Su kokia meile ir ašaromis akyse jie liečia senuosius darbo įrankius, pirkiose ir trobose prisimena vaikystę, ilgai sėdi ilsėdamiesi pastatų prieangiuose.“ (P. 72).

„Saugokime savo tėvų, senelių ir prosenelių gyvenimo atmintį! Tada mūsų šiuolaikiniai patogūs, erdvūs, sveikos ir estetiškos aplinkos namai turės išskirtinę vertę. Juk iš tikrųjų geri tie namai, kuriuose saugoma tėvų ir protėvių siekių, idealų, kultūros tradicijų atmintis, kurie pilni dvasinių vertybių kaip bičių avilys medaus, kurie skleidžia kultūros šviesą, dorovę, pagarbą išsimokslinimui, kurie yra visos giminės vienijimo centras. Tokiuose namuose vaikai išauga darbštūs, sąžiningi, siekia mokslo ir kultūrinio išprusimo, geba suprasti ir atjausti aplinkinius žmones. O svarbiausia – jų širdyse visą gyvenimą dega meilė savo gimtinei, tėviškei, Tėvynei.“ (P. 75).

 

Plačiau apie V. Stanikūną skaitykite čia:

https://www.llbm.lt/vytautas-stanikunas-1924-gruodzio-7-2022-rugpjucio-15/

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/menas-ir-pramogos/muziejininkystes-veteranas-v-stanikunas-muziejus-atstojo-prarasta-teviske-942965

https://museums.lt/wp-content/uploads/LIETUVOS-MUZIEJAI-20201_v2.pdf

 

Parengė Rinkinių skyriaus vedėja-vyresnioji muziejininkė eksponatų apskaitai Inga Levickaitė-Vaškevičienė