Lietuvoje, kaip ir daugelyje pasaulio kraštų, svečiavimosi, viešėjimo, vaišių papročiai gausūs ir turiningi. Apie senovės lietuvių vaišingumą, pagarbą iš svetur atvykusiems, dosnumą ne kartą istoriniuose šaltiniuose rašė svetimtaučiai keliautojai, kitų šalių pasiuntiniai, lankę mūsų šalį ir jos valdovus. Antai Petras Dusburgietis, XIII–XIV a. kryžiuočių ordino kapelionas, rašė, kad lietuviai patys nevalgę išrankaus maisto, „svečiams visą galimą vaišingumą parodo, ir nėra namuose valgių ir gėrimų, kurių jiems pamainomis nepatiektų“.

Senos patarlės, tokios kaip „Svečiai į namus – laimė į namus“ iki šiol turi prasmę: kviesdami svečių, jūs tarsi pasikviečiate dar ir laimę bei gerovę. Buvo įprasta atėjusiam svečiui atidaryti duris, o paviešėjęs svečias išeidamas pats jas atsidaro. Tai reiškia – ateini laukiamas, išeini mylimas. Jei atėjai nekviestas, juokais gali išgirsti: ,,Ateik svečiuosna, kai laukiamas, išeik, kol dar mylimas“. Patarlė „Nekviesk svečių, kol ragaišis nekeptas“ parodo, jog mūsų šalies žmonės yra vaišingi ir priimti svečius gali tik iš anksto paruošę vaišes. Lietuviai supranta, kad svečius reikia gerbti. „Įdėk sviesto, negailėkis, mylėk svečią, nevydėkis“ – ši patarlė moko nepavydėti ir mylėti kiekvieną svečią. Paliepimas „įdėk sviesto“ rodo, jog mūsų tautos žmonėms svarbu svečią pavaišinti.

Kiekvienam regione svečias buvo priimamas pagal savas tradicijas, kurių nuotrupų ir šiandien išlikę. Taip pat ir kiekvieno regiono virtuvė yra savaip išskirtinė, turtinga ir unikali.

Užsiėmimo metu išgirsite iki šiol nepamirštų svečio atvykimą „buriančių“ ženklų. Sužinosite, kaip svečiai būdavo sodinami už stalo ir kuo vaišinami, o be ko vaišės laikytos nenusisekusiomis. Ką visada namuose privalėjo turėti save gerbianti šeimininkė. Kodėl lietuvių namuose niekuomet nebūdavo galima garsiai peikti, niekinti, juolab keikti maistą, nuo ko priklausė maisto skonis.

Apie vaišių stalą, svečių vaišinimą pasakos ir kvies pasmakavuot ar skane (paragauti ar skanu) edukatorė Danutė Blaževičienė rugsėjo 19 d., sekmadienį, nuo 13 val. Darbėnų sodyboje, Žemaitijoje. Norint dalyvauti šiame užsiėmime, būtina edukatorei pateikti Galimybių pasą.