LIAUDIES BUITIES MUZIEJAUS RELIGINĖS SKULPTŪROS RINKINYS

 

Senosios medinės, religinės liaudies skulptūros rinkinyje - 144 eksponatai. Rinkinio skulptūrėlės datuojamos XIX a. pabaiga-XX a. pradžia. Jos buvo rastos pakelių koplytėlėse, koplytstulpiuose, bažnyčiose: Žemaitijoje (119), Aukštaitijoje (12), Suvalkijoje (1) ir Dzūkijoje (1).


LBM rinkinyje saugomos medinės skulptūros, kurias kurias išdrožė dievdirbiai Juozas Dapkus iš Visbarų k. (Tauragės r.), P. Kliauga iš Panemunėlio m. (Rokiškio r.), S. Vaivada iš Jocių k. (Tauragės r.), K. Lukminas iš Pamukio k. (Raseinių r.), Mykolas Vasilevičius iš Megučionių k. (Pakruojo r.), Žiūrauskas iš Gaidžių k. (Utenos r.), Stasys Untulis iš Brutykų k. (Skuodo r.).


Religinę liaudies skulptūrą skirstome pagal siužetus: 1. Jėzaus temos siužetai; 2. Švč. Mergelės Marijos temos siužetai; 3. Šventųjų moterų temos siužetai; 4. Šventųjų vyrų temos siužetai; 5. Angelų temos siužetai.

 

 

JĖZAUS TEMOS SIUŽETAI

     

NUKRYŽIUOTASIS

   

Vaizduojamas prie kryžiaus prikaltas Kristus.

   
     

Nežinomas XIX a. pabaigos-XXa. pradžios liaudies skulptorius.
Vietovė nežinoma. H: 30,5cm.
LBM 5856

Nežinomas XIX a. pabaigos-XXa. pradžios liaudies skulptorius.
Peldžių k., (Kretingos r.). H: 72 cm.
LBM 38882

 

     

RŪPINTOJĖLIS

   

Vaizduojamas Jėzus Kristus, kuris sėdi dešine ranka pasirėmęs skruostą. Vakarų Europoje šis skulptūrinis siužetas buvo žinomas XVa. Manoma, kad toks Kristaus vaizdavimas susietas su legenda apie Kristų, kuris keliavo per pasaulį, o išvargęs kelionėje atsisėdo prie kelio ir graudžiai apsiverkė dėl žmonių nelaimių.

   
     

Nežinomas XIX a. pabaigos-XX a. pradžios liaudies skulptorius.
Palioniškių k. (Plungės r.) H: 25 cm.
LBM 4488

Liaudies skulptorius Juozas Dapkus.
Visbarų k. (Tauragės r.). H: 29 cm.
LBM 31904

 

     

KRISTUS IŠ NAZARETO

   

Vaizduojamas  Kristus supančiotomis rankomis, su erškėčių vainiku ant galvos.

   
     

Nežinomas XIX a. pabaigos-XX a. pradžios liaudies skulptorius.
Aukšvos k. (Skuodo r.). H: 30,5 cm.
LBM 10245

Nežinomas XIX a. pabaigos-XX a. pradžios liaudies skulptorius.
Mažonų k. (Tauragės r.) H:37 cm.
LBM 29336

 

     

ŠVENČIAUSIOJI JĖZAUS ŠIRDIS

   

Pavaizduota atvira Jėzaus Kristaus širdis - ypatingo  pamaldumo simbolis.

   
     

Nežinomas XIX a. pabaigos-XX a. pradžios liaudies skulptorius.
Genaičių k. (Klaipėdos r.). H: 61cm.

Nežinomas XIX a. pabaigos-XX a. pradžios liaudies skulptorius.
Kučiūnų k. (Lazdijų r.). H:96 cm.
LBM 47011

     

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS SIUŽETAI

 

   

ŠV. MARIJA SKAUSMINGOJI

   

Vaizduojama pamynusi žaltį gundytoją - blogio simbolį, taip pat atvira širdimi, kurioje įsmeigti septyni kalavijai  simbolizuoja motinos skausmą dėl sūnaus mirties.

   
     

Nežinomas XIX a. pabaigos-XX a. pradžios liaudies skulptorius.
Tauzų k. (Skuodo r.). H:60cm.
LBM28699

Liaudies skulptorius S. Vaivada.
Jocių k. (Tauragės r.) H: 36cm.
LBM 31319

     

ŠV. MARIJA MALONINGOJI

   

Vaizduojama ištiestomis rankomis, iš kurių sklinda malonių spinduliai.

 

Nežinomas XIX a. pabaigos-XX a. pradžios liaudies skulptorius.
Plungės r. H:35cm.
LBM 46712

Nežinomas XIX a. pabaigos-XX a. pradžios liaudies skulptorius.
Palioniškių k. (Plungės r.).
LBM 4485

 

     

ŠV. MARIJA SOPULINGOJI (PIETA)

   

Vaizduojama laikanti ant kelių nuo kryžiaus nuimtą Kristų.

   
     

Nežinomas XIX a. pabaigos-XX a. pradžios liaudies skulptorius.
Šerkšnėnų k. (Mažeikių r.). H:41cm.
LBM 159

Nežinomas XIX a. pabaigos-XX a. pradžios liaudies skulptorius. 1888 m.
Palnosų k. (N. Akmenės r.).
LBM 2755

     

ŠV. MARIJA SU KŪDIKIU

   

Vaizduojama su kūdikėliu  Kristumi ant rankų.

   
     

Nežinomas XIX a. pabaigos-XX a. pradžios liaudies skulptorius.
Kalčio k. (Skuodo r.). H: 62,5 cm.
LBM 39115

 
     

ŠVENTOSIOS MOTERYS

     

ŠV. BARBORA

   

Šventoji mergelė kankinė. Gyveno I a. Mažojoje Azijoje. Vaizduojama  su Eucharistijos simboliais-taure ir Ostija. Globoja tuos, kam gresia staigi mirtis.

   
     

Nežinomas XIX a. pabaigos-XX a. pradžios liaudies skulptorius.
Genaičių k. (Klaipėdos r.). H: 56cm.
LBM 4141

Nežinomas XIX a. pabaigos-XX a. pradžios liaudies skulptorius.
Palioniškių k. (Plungės r.). H: 56cm.
LBM 46690

     

ŠV. AGOTA

   

Krikščionių kankinė. Gyveno III a. Italijoje. Vaizduojama su duonos kepalėliu, lėkštele su duona, palmės šakele. Globoja nuo gaisrų ir ugnies.

   
     

Nežinomas XIX a. pabaigos-XXa. pradžios liaudies skulptorius.
Tauragės r. H: 40 cm.
LBM 29342

Nežinomas XIX a. pabaigos-XX a. pradžios liaudies skulptorius.
Jurbarko r. H: 130 cm.
LBM 23423

     

ŠV. MARIJA MAGDELENA

   

Šventoji gyveno Palestinoje. Jėzaus Kristaus sekėja ir pagalbininkė.

   
     

Nežinomas XIX a. pabaigos-XX a. pradžios liaudies skulptorius.
Igarių k. (Skuodo r.). H:35,5 cm.
LBM 28691

     

ŠV. ONA SU MARIJA

   

Švč. Mergelės Marijos motina. Vaizduojama su dukra, kurią moko skaityti.

   
     

Nežinomas XIX a. pabaigos-XX a. pradžios liaudies skulptorius.
Mažųjų Mostaičių k. (Plungės r.). H: 48 cm.
LBM 2981

 
     

ŠV. DARATA

   

Šventoji. Gyveno Mažojoje Azijoje IV a. Vaizduojama su rožių puokšte. Globoja sodininkus ir daržininkus.

 
     

Liaudies skulptorius M. Vasilevičius. 1926 m.
Megučionių k. (Pakruojo r.). H: 25 cm.
LBM 31148

 
     

ŠVENTIEJI VYRAI

     

ŠV. JONAS NEPOMUKAS

   

Kunigas (apie 1340-1393), gyveno Nepomuko miestelyje Čekijoje. Vaizduojamas kunigo rūbais, su kamža, stula ir birete, knyga arba kryžiumi. Globoja nuo potvynių ir vandens nelaimių.

   
     

Nežinomas XIX a. pabaigos-XX a. pradžios liaudies skulptorius.
Lylavės k. (Tauragės r.). H: 54 cm.
LBM 29338

Nežinomas XIX a. pabaigos-XX a. pradžios liaudies skulptorius.
Vietovė nežinoma. H: 41 cm.
LBM 46688

 

     

ŠV. JURGIS

   

Legendinis krikščionių karžygys (apie 275-303). Vaizduojamas kovojantis su slibinu arba drakonu - blogio simboliu. Globoja gyvulius.

   
     

Nežinomas XIX a. pabaigos-XX a. pradžios liaudies skulptorius.
Vietovė nežinoma. H: 57 cm.
LBM 46691

Nežinomas XIX a. pabaigos-XX a. pradžios liaudies skulptorius.
Vietovė nežinoma. H: 35 cm.
LBM 46695

 

     

ŠV. KAZIMIERAS

   

Lietuvos ir Lenkijos šventasis (1458-1484). Karalaitis. Vaizduojamas karaliaus rūbais, rankose laiko lelijos šakelę - skaistybės simbolį. Lietuvos globėjas.

   
     

Nežinomas XIX a. pabaigos-XX a. pradžios liaudies skulptorius.
Želvių k. (Kelmės r.). H: 35 cm.
LBM 1788

Nežinomas XIX a. pabaigos-XX a. pradžios liaudies skulptorius.
Žiežmarių m. (Kaišiadorių r.). H:58 cm.
LBM 93

 

 

     

ŠV. ROKAS

   

Keliautojas (1293-1327). Gyveno Prancūzijoje. Keliavo po Europos kraštus gydydamas ir slaugydamas maru sergančius žmones. Kartais vaizduojamas su šunimi, kuris jį lydėdavo kelionėse. Globoja ligonius.

   
     

Nežinomas XIX a. pabaigos-XX a. pradžios liaudies skulptorius.
Mažonų k. (Tauragės r.). H:35,5 cm.
LBM 29337

Nežinomas XIX a. pabaigos-XX a. pradžios liaudies skulptorius.
Unkurių k. (Plungės r.). H: 50,5 cm.
LBM 698

 

     

ŠV. FLORIJONAS

   

Romėnų karys. Gyveno IV a. Vaizduojamas pilantis vandenį ant degančio namo. Globoja nuo gaisrų ir ugnies.

   
     

Nežinomas XIX a. pabaigos-XX a. pradžios liaudies skulptorius.
Barstytalių k. (Skuodo r.). H:40,5 cm.
LBM 1424

Nežinomas XIX a. pabaigos-XX a. pradžios liaudies skulptorius.
Palnosų k. (N. Akmenės r.). H: 46 cm.
LBM2753

 

     

ŠV. ANTANAS

   

Antanas Paduvietis (1195-1231). Misijonierius, pamokslininkas. Vaizduojamas su Kūdikėliu Jėzumi, knyga, lelijos šakele. Globoja moteris, sužadėtines.

   
     

Nežinomas XIX a. pabaigos-XX a.pradžios liaudies skulptorius.
Ežerėlio m. (Kauno r.). H: 41cm.
LBM 8459

Nežinomas XIX a. pabaigos-XX a. pradžios liaudies skulptorius.
Mažųjų Mostaičių k. (Plungės r.). H: 48cm.
LBM 2980

     

ŠV. JONAS

   

Apaštalas. Evangelijos autorius.

   
     

Nežinomas XIX a. pabaigos-XX a. pradžios liaudies skulptorius.
Igarių k. (Skuodo r.). H: 50cm.
LBM 2894

 
     

ŠV. JONAS KRIKŠTYTOJAS

   

Senojo Testamento pranašas ir pirmasis Naujojo Testamento šventasis.
Vaizduojamas  vilkintis kupranugario vilnos drabužiu, susijuosęs odiniu diržu.
Pakrikštijo Jėzų Kristų.

 
     

Nežinomas XIX a. pabaigos-XX a. pradžios liaudies skulptorius.
Vaišnoriškių k. (Utenos r.). H: 62,5 cm.
LBM 6083

 
     

Parengė Buities, amatų ir verslų sk. vyresnioji muziejininkė Nijolė Pliuraitė

   
Fotonuotraukos Igno Minioto    
Maketas Ingos Levickaitės