SAIKO MATŲ PARODA

„Ein tėvelis į svirnelį, nešas avižų saikelį“


Iki XX a. pirmos pusės tiek valstietis, tiek miestelėnas kasdien seikėjo ir svėrė grūdus, miltus, vilną, linus. Šeimininkas, važiuodamas į malūną, pasverdavo grūdus. Šeimininkė, prieš kepdama duoną, atseikėdavo miltus.
Dažniausiai naudojami saikai buvo gorčius, siekas ir pūras, rečiau – pusgortis, dvigortis, pussiekis, puspūris, kaŕčius, puskartė. Iki Pirmojo pasaulinio karo Lietuvoje buvo naudojama Rusijos imperijos matų sistema. 1920 m. įvesta metrinė matų, saikų ir svarstyklių sistema.
Saiko matai dingo iš mūsų gyvenimo, jie liko tik senolių prisiminimuose, literatūros kūriniuose ir muziejuose.
Lietuvos liaudies buities muziejaus žemės ūkio temai priskirtų saiko matų rinkinį sudaro 125 eksponatai: 66 gorčiai, 11 siekų, 11 puspūrių, 10 pusgorčių, 9 kaŕties ketvirčiai, 6 pūrai, 4 dvigorčiai, 3 pussiekiai, 3 kaŕčiai, 2 puskartės.
Saiko matai eksponuojami visose muziejaus sodybose, tik dažnas lankytojas jų nepastebi ar palaiko paprasčiausia pintine, statine. Muziejaus miestelyje, Urmininko name iš Kėdainių įrengta saiko matų ir svarstyklių ekspozicija.

„Tais laikais javams matuoti vartojo ne svorio, bet tūrio matus. Taip buvo daug patogiau. Lietuvoje javus matavo pūrais ir gorčiais. Taigi gorčius ir pūras buvo pagrindiniai biralų matai. Turguje gorčiais pardavinėjo obuolius, kriaušes, karčiamose alų, degtinę ir t.t. Kaimo žmonės dėl patogumo turėjo pasidirbę puspūrio talpos medines statinaites, medinius ar iš šiaudų pintinius gorčius ir pusės puspūrio (12 gorčių) siekus“. (Antanaitis B. Vaikystė Oreliuose).

 

GORČIUS

 

Gorčius – skysčių ir biralų matas arba tokios pat talpos medinis, pintas, metalinis indas, lygus 2,82 ar 3 litro.

„Brolis Jonas nusivedė kalėdininkus į svirną, į klebono maišą įpylė šešis gorčius (apie tris kilogramus) rugių, vargonininkui – keturis, zakristijonui – du ir špitolninkui, kuris nešioja maišus, vieną gorčių. Iš viso trylika gorčių“. (Lingvevičius L. Sudiev, senove!).

 

Gorčius

Talpa – 3 litrai. Padarytas XX a. 3–4 dešimt. Naudotas Užupės k., Jonavos r. Aukštis 21 cm; skersmuo 17,5 – 18 cm. LBM 14829


Gorčius

Talpa – 4 litrai. Padarytas XIX a. vid. Naudotas Naudžių k., Vilkaviškio r. Aukštis 28,8 cm; skersmuo 18 – 14 cm. LBM 28817

Pusgortis „gorčius“

Talpa – 2 litrai. Nupintas XX a. 3–4 dešimt. Naudotas Tilvikų k., Širvintų r. Aukštis 17 cm; skersmuo 17 – 15 cm. LBM 9328


Gorčius

Talpa – 3 litrai. Nupintas 1920 m. Naudotas Trakų Vokės k., Vilniaus r. Aukštis 12,5 cm; skersmuo 18 – 21 cm. LBM 32109

 

Gorčius „dolikis“, „passeikis“

Talpa – 4 litrai. Padarytas XX a. 3–4 dešimt. Naudotas Uogiškių k., Akmenės r. Aukštis 12,5 cm; skersmuo 26,5 – 27 cm. LBM 9883


Gorčius

Talpa – 3 litrai. Padarytas XX a. 3–4 dešimt. Naudotas Kulmenų k., Šilutės r. Aukštis 14,5 cm; skersmuo 18 cm. LBM 31409

Pusgortis „gorčius“

Talpa – 2 litrai. Padarytas XX a. 3–4 dešimt. Naudotas Taučiūnų k., Kėdainių r. Aukštis 15,5 cm; skersmuo 15,5 cm. LBM 11318


Gorčius

Talpa – 3 litrai. Padarytas 1930 m. Naudotas Raseinių r. Aukštis 26 cm; skersmuo 13 cm. LBM 29910

 

Dvigortis

Talpa – 6 litrai. Nupintas XX a. 3–4 dešimt. Naudotas Vizgirdų k., Vilkaviškio r. Aukštis 17 cm; skersmuo 25 – 26 cm. LBM 28842


Dvigortis

Talpa – 6 litrai. Nupintas XX a. pr. Naudotas Kabelių k., Varėnos r. Aukštis 24 cm; skersmuo 14 – 27,5 cm. LBM 40609

Gorčius „vokelė“

Talpa – 3 litrai. Nupintas XX a. 3–4 dešimt. Naudotas Obeliuose, Rokiškio r. Aukštis 12 cm; skersmuo 17,5 – 23 cm. LBM 27598


Dvigortis „gorčiukas“

Talpa – 6 litrai. Nupintas XX a. 3–4 dešimt. Naudotas Gulbinų k., Biržų r.
Aukštis 17 cm; skersmuo 26 cm. LBM 6635

 

SIEKAS

 

Siekas, saikas, sykelis – biralų saiko matas arba tokios pat talpos medinis, pintas indas, lygus 6 arba 4 gorčiams. Pintas siekas naudotas ir kaip sėtuvė.

„Paskui prisipylė sieką sėklos, užsikabino ant kaklo, persižegnojo ir ėmė sėti.“ (Antanaitis B. Vaikystė Oreliuose).

 

Siekas „čvertpūris“

Talpa – 6 gorčiai. Padarytas apie 1947 m. Naudotas Pakutuvėnų k., Plungės r. Aukštis 23,5 cm; ilgis 39 cm; plotos 36 cm. LBM 29563

Pussiekis „puspūdis“

Talpa – 3 gorčiai. Padarytas XX a. 3–4 dešimt. Naudotas Kubilių k., Biržų r. Aukštis 17 cm; ilgis 32 cm; plotis 32 cm. LBM 5493

 

Siekas „sykelis“

Talpa – 4 gorčiai. Padarytas XX a. 2 dešimt. Naudotas Garšvių k., Biržų r. Aukštis 14 cm; skersmuo 43 – 46 cm. LBM 43090

Pussiekis „sykelis“

Talpa – 3 gorčiai. Padarytas XX a. pr. Naudotas Garšvių k., Biržų r. Aukštis 12 cm; skersmuo 39 cm. LBM 43089

 

PŪRAS

 

Pūras – biralų saiko matas arba tokios pat talpos medinis, pintas indas, lygus 24 gorčiams. Kai kurių javų pūras prilygo vienam lietuviškam centneriui (50 kg).


„1893.III.5 Čepauskienės Juzefos, gyv. Tauragėje, bute pristavas rado slaptą liet. mokyklą, kurioje ji skaityti ir tikybos mokė 3 savo ir 2 giminaičio Antano Jurgėlos berniukus. Iš pastarojo už darbą turėjo gauti 2 pūrus bulvių. Rasta 13 liet. knygų“. (V. Merkys. Draudžiamosios lietuviškos spaudos kelias 1864-1904).

„Jeigu ūkininkas jau pagyvenęs žmogus, nešiodamas javus, pamini jaunystę: „Ot, ar čia seniai, būdavo, prisipilu pūrą, švyst užsimetu ant pečių ir einu kaip dykas; dabar puspūrio jau nešti užtenka; kur ta sveikata dingo, nežinau, o rodos, viskas tebėra kaip buvę”. Geruose metuose iš jaujos gaunama keturi pūrai rugių, vadinasi, iš kapos – pūras; pasturlakų čia nėra. Prastuose metuose gaunama du pūru ir pusė pūro pasturlakų, bet ir pirmalakai nedaug skiriasi nuo pasturlakų“. (Katkus M. Raštai).

 

Puspūris

Padarytas XX a. 3–4 dešimt. Naudotas Sidabrave, Radviliškio r. Aukštis 29 cm; ilgis 42 cm; plotis 41 cm. LBM 3338

Pūras

Padarytas XX a. 3–4 dešimt. Naudotas Audros k., Rokiškio r. Aukštis 35 cm; ilgis 51 cm; plotis 50 cm. LBM 3304

 

Pūras „centnerinis senikas”

Padarytas XX a. 3–4 dešimt. Naudotas Žiežmariuose, Kaišiadorių r. Aukštis 54 cm; skersmuo 53 cm. LBM 124

Puspūris

Padarytas XX a. 3–4 dešimt. Naudotas Kirklių k., Utenos r. Aukštis 33 cm; skersmuo 34 – 46 cm. LBM 3159

 

KAŔTIS

 

Kaŕtis, kaŕčius – biralų saiko matas, lygus 32 gorčiams. XVI–XVIII a. perimtas iš Lenkijos.

„Prienų parapijos palivarke rasta rugių 12 kaŕčių grūdais, … žieminių kviečių 4 kaŕčiai; miežių 4 kaŕčiai; avižų 7 kaŕčiai; žirnių 6 kaŕčiai; grikių 6 kaŕčiai; sukalėdotų miežių 20 kaŕčių; sukalėdotų avižų 26 kaŕčiai“. (Vyskupo Ignoto Jokūbo Masalskio Kauno Dekanato vizitacija. Lietuvos istorijos šaltiniai. VI tomas).

 

Kaŕtis

Talpa – 32 gorčiai. Padaryta XIX a. pab. Naudota Bliuviškių k., Šakių r. Aukštis 61,5 cm; skersmuo 44,5 – 42 cm. LBM 4001

Kaŕtis

Padaryta XIX a. pab. Naudota Griškabūdyje, Šakių r. Aukštis 52 cm; skersmuo 39 – 48 cm. LBM 42261

 

Kaŕties ketvirtis

Talpa – 8 gorčiai. Padarytas 1868 m. Naudotas Suvernų k., Šilutės r. Aukštis 18,5 cm; skersmuo 48 cm. LBM 30532

Kaŕties ketvirtis

Talpa – 8 gorčiai. Padarytas 1910 m. Naudotas Cigoniškių k., Alytaus r. Aukštis 52 cm; skersmuo 40 – 36 cm. LBM 3856

 

 
Parengė Buities, amatų ir verslų skyriaus vyresnioji muziejininkė Sigita Žukauskaitė
Maketas Ingos Levickaitės