VARDINĖS

ATVIRUKŲ PARODA

Onute!
Būk pasveikinta Vardo Dienoje ir gyvuok ilgus metus!
(1927 m.)

 

[TĘSINYS]