Architekto Stasio Kudoko piešiniai LLBM archyve

Lietuvos liaudies buities muziejaus archyvo pradžia – 1967 metai. Įdomu, kad pirmosios bylos – tai architekto, visuomenės veikėjo, muziejaus Tarybos nario Vytauto Landsbergio-Žemkalnio (1893-1993) sukaupta ir perduota etnografinė medžiaga. Vienoje šių bylų (LBM 11) saugoma 13 kito garsaus architekto Stasio Kudoko (1893-1988) piešinių.

Tarpukario Lietuvoje St. Kudokas suprojektavo apie 140 pastatų, iš kurių žymiausi: Karininkų Ramovė (1937, su K. Krikščiukaičiu), Aukštesnioji technikos mokykla (1938), VI gimnazijos rūmai Aukštuosiuose Šančiuose (1938), Pigių butų kolonija (1934, K. Petrausko g. 26). St. Kudokas pasižymėjo kaip novatorius, pažangių architektūros idėjų pradininkas Lietuvoje.

Piešiniuose užfiksuoti mažosios architektūros paminklai Žemaitijoje. Į archyvą piešiniai pateko nerestauruoti. Kai kurių antroje pusėje yra pieštuku padaryti įrašai.

 

 

 
     
     
 
     
     
 
   
Telšių apskritis. ? LBM 11/8
     
 
Plungės kapinės. 1871. LBM 11/7
   
     
 
Žeimių kaimas. Namo langas. LBM 11/2
   
     
 
     
     
Parengė Buities, amatų ir verslų sk. vyresn. muziejininkė Inga Levickaitė