Prisiminkime, pažinkime, susipažinkime

Akimirkos iš LLBM istorijos

Baigiantis metams paprastai prisimename nuveiktus darbus, įdomiausius įvykius, žmones, kuriuos sutikome. Šioje parodoje pateikiamos nuotraukos, užfiksavusios beveik 20 metų (1969-1989 m.) muziejaus istorijos laikotarpį. Jos atskleidžia muziejaus statybos momentus, darbą ekspedicijose, laisvalaikį. Tačiau vertingiausia jose - žmonės, vienaip ar kitaip prisidėję prie muziejaus kūrimo, jo puoselėjimo, dažnai atidavę tam visą savo gyvenimą. Tad prisiminkime juos, pažinkime ar susipažinkime. Juk, anot romėnų posakio, žmonės, nežinantieji savo istorijos, visada lieka vaikais.

Parodoje panaudotos nuotraukos iš LLBM, Jūratės Mačiūtės, Eligijaus Juvencijaus Morkūno ir Vytauto Stanikūno archyvų.

 

 

 
 
 

Muziejaus mokslinis vadovas Klemensas Čerbulėnas. Muziejaus fotografės Jūratės Mačiūtės nuotrauka.

 

Muziejaus statyba. 1972 m. Talka, naikinant senųjų sodybų liekanas. Muziejaus direktorius Vytautas Stanikūnas, direktoriaus pavaduotojas Jurgis Graudinas.

       
 
 
 

Rumšiškių bažnyčia. JAV lietuvių visuomenės veikėja Ieva Mizarienė, muziejaus direktorius V. Stanikūnas. Apie 1970 m. Muziejaus fotografo Broniaus Leliuko nuotrauka.

 

Talka, naikinant senųjų sodybų liekanas. 1972 m.

       
 
 
 

Pasitarimas Literatūros muziejuje. Iš kairės į dešinę: MA Istorijos instituto darbuotojas Izidorius Butkevičius, architektas Jonas Minkevičius, SAI mokslinis bendradarbis Kl. Čerbulėnas, buities sk. vedėjas Stasys Daunys, vyr. mokslinis bendradarbis Leonardas Lekavičius.

 

Iš kairės į dešinę: Literatūros muziejaus direktorius Juozas Kulikauskas, V. Stanikūnas, vyr. moksliniai bendradarbiai Aušrelė Kargaudienė ir Kazys Kudaba. Pranešimą skaito mokslinis bendradarbis Povilas Valaika. 1970 m.

       
 
 
 

Vyr. mokslinis bendradarbis L. Lekavičius. J. Mačiūtės nuotrauka.

 

Vyr. mokslinis bendradarbis K. Kudaba talkoje. J. Mačiūtės nuotrauka.

       
 
 
  Vyriausias fondų saugotojas Leonas Burlingis ir vyr. mokslinis bendradarbis K. Kudaba. J. Mačiūtės nuotrauka.  

Tarybos posėdis. 1969 m. Muziejaus direktorius Vytautas Stanikūnas, vyr. mokslinė bendradarbė A. Kargaudienė.

       
   
 

MA Istorijos instituto darbuotojas, muziejaus Tarybos narys I. Butkevičius ekspedicijoje kalbasi su pateikėjais. J. Mačiūtės nuotrauka.

 

Muziejaus statyba. Gondingos sodybos klėtis. 1970 m. Fotografuoja Br. Leliukas.

       
   
  Muziejininkai laisvalaikiu. 1977 m.  

Muziejininkų kelionė į Rusiją. Apie 1976 m.

 

 

 

 

   
  Muziejininkų ekskursija Gruzijoje 1976 m.  

Ruošiant išeiginių vežimų ekspoziciją. 1992 m. liepa.

 

 

 

 

   
 

Miestelio sk. vedėjas Eligijus Juvencijus Morkūnas ir muziejaus gidė Gražina Teodora Morkūnienė su muziejaus Tarybos nariu Pauliumi Galaune.

 

Muziejininkai ekspedicijoje Žemaitijoje.

   
  Parodą parengė Buities, amatų ir verslų sk. vyresn. muziejininkės Inga Levickaitė ir Sigita Žukauskaitė