AUKŠTAITIŠKOS LOVATIESĖS

Namų darbo audiniai – svarbi kiekvienos tautos etninės kultūros dalis. Greta drabužiams skirtų audinių ypatingu dekoratyvumu pasižymi lovatiesės. Didžiausia Lietuvos liaudies buities muziejaus lovatiesių kolekcija – iš Aukštaitijos (255 vnt.). Čia jos vadintos paklodėmis, marškomis, divonais, kapomis, dekiais. Daugiausia – XIX a. pb. –XX a. vidurio lovatiesių. Jos austos iš lininių, pakulinių, vilnonių, medvilninių, rečiau kanapinių, o XX a. viduryje ir šilkinių verpalų bei siūlų. Paplitę drobinio, ruoželinio, pluoštinio pynimo, sumuštinės ir rinktinės bei kaišytinės lovatiesės. Aukštaitiškų lovatiesių spalvos panašios į dzūkiškų, tik ne tokios ryškios, dažnai prislopintos. Greta dvispalvių, kuriose derinamos kontrastingos spalvos, austos įvairiaspalvės languotos, dryžuotos bei keleto skirtingų rašto elementų lovatiesės. Raštų įvairove išsiskiria rinktinės bei vėlyvos kaišytinės lovatiesės. Aukštaitijos regione iš lovatiesių siūdavo antlodžių su pakulomis ar vata viduje viršutinę dalį. Tokia antklode, kaip ir lovatiese dienai užtiesdavo lovos patalynę, viename gale virš užtiesimo sudedant miegant naudotas pagalves.

Lovatiesė. 1903 m. Molėtų r. Aveliškių k. Pakuliniai verpalai. 190x110. LBM 961

Lovatiesė, marška. XX a. pr. Anykščių r. Vikonių k. Lininiai ir vilnoniaI verpalai. 204x143. LBM 4423

Lovatiesė. XX a. pr. Utenos r. Strazdų k. Pakuliniai verpalai. 187x143. LBM 8230

Lovatiesė. XIX a. pb. Molėtų r. Balninkų k. Pakuliniai verpalai. 178x124. Audė Aukštuolienė. LBM 979

Lovatiesė. 1915 m. Anykščių r. Plikiškių k. Pakuliniai verpalai. 227x157. LBM 4380

Lovatiesė, blakelė. XX a. I p. Utenos r. Kviklių k. Pakuliniai verpalai. Drobinis pynimas. 200x142. LBM 2567

Lovateisė. 1940 m. Anykščių r. Antakalnių k. Pakuliniai verpalai. 200x142. Audė Stefanija Bulotienė. LBM 5281

Lovatiesė. 1925 m. Panevėžio r. Vepų k. Medvilniniai ir lininiai siūlai. 192x141. Audė Elzė Vinciūnaitė. LBM 37629

Lovatiesė. XX a. pr. Anykščių r. Paulinavos k. Medvilniniai, lininiai ir vilnoniai siūlai. 193x144. LBM 5260

Lovatiesė. XX a. pr. Anykščių r. Paulinavos k. Medvilniniai, lininiai ir vilnoniai siūlai. 193x144. LBM 5260

Lovatiesė. XX a. pr. Kaišiadorių r. Rumšiškės. Lininiai ir vilnoniai siūlai. 186x138. LBM 8709

Lovatiesė. 1950 m. Ukmergės r. Tatkūnų k. Lininiai ir vilnoniai siūlai. 180x141. Audė Veronika Griciūtė. LBM 49410

Lovatiesė. XX a. I p. Anykščių r. Jackagalio k. Pakuliniai verpalai. 180x148. LBM 11047

Lovatiesė. XX a. pr. Utenos r. Ripaičių k. Pakuliniai verpalai. 203x150. LBM 8215

Lovatiesė, divanas. XIX a. pb. Radviliškio r. Kubiliūnų k. Lininiai ir vilnoniai siūlai. 220x136. Audė Davidonienė. LBM 3209

Lovatiesė, kapa. XIX a. pb. Anykščių r. Jackagalio k. Lininiai ir vilnoniai verpalai. 192x130. LBM 11042

Lovatiesė. 1930 m. Rokiškio r. Medvilniniai, lininiai ir vilnoniai siūlai. 194x132. Audė Bronė Mikoliūnienė. LBM 5272

Lovatiesė, paklodė. 1956 m. Kaišiadorių r. Rumšiškės. Medvilniniai ir vilnoniai siūlai. 195x157. Audė Ona Ulozienė. LBM 45778

Lovatiesė. XX a. I p. Kaišiadorių r. Dalinonių k. Medvilniniai, lininiai ir vilnoniai siūlai. 200x133. Audė Agota Trakimienė. LBM 26617

Lovatiesė. 1959 m. Kaišiadorių r. Užtakų k. Medvilniniai ir vilnoniai siūlai. 186x134. Audė R. Zakarauskaitė. LBM 41573

Lovatiesė, marška. XX a. 4 deš. Anykščių r. Vaivadiškių k. Pakuliniai verpalai. 200x132. Audė Eleonora Strobienė. LBM 4774

Lovatiesė, marška. 1925 m. Anykščių r. Vikonių k. Pakuliniai verpalai. 206x140. Audė Anastazija Gindrėnienė. LBM 4424

Lovatiesė. XX a. 3 deš. Anykščių r. Antakalnių k. Pakuliniai verpalai. 188x140. Audė U.Gribulienė. LBM 4847

Lovatiesė. 1950 m. Kaišiadorių r. Pievelių k. Lininiai siūlai. 200x150. LBM 484

Lovatiesė. XX a. 3 deš. Anykščių r. Antakalnių k. Pakuliniai verpalai. 180x130. Audė U.Gribulienė. LBM 4848

Lovatiesė, gūnia. Anykščių r. Klevėnų k. Pakuliniai verpalai. 195x128. Audė Monika Gutauskienė. LBM 41871

Lovatiesė. 1930 m. Anykščių r. Vikonių k. Pakuliniai verpalai. Nėrimas vašeliu. 245x149. Nėrė Ieva Pakalnytė. LBM 44406

Lovatiesė. XX a. pr. Kaišiadorių r. Rumšiškės. Lininiai ir vilnoniai siūlai. 200x147. Audė Agota Dubosaitė. LBM 30975

Lovatiesė, paklodė. XX a. pr. Utenos r. Šuminų k. Pakuliniai verpalai. 175x140. Audė Veronika Šuminaitė. LBM 5268

Lovatiesė. 1938 m. Kaišiadorių r. Pakuliniai verpalai. 176x150. Audė Emilija Čepulionienė. LBM 28518

Lovatiesė. XX a. pr. Anykščių r. Paulinavos k. Pakuliniai verpalai. 190x144. LBM 5292.

Lovatiesė. 1938 m. Kaišiadorių r. Pakuliniai verpalai. 172x142. Audė Emilija Čepulionienė. LBM 28520

Lovatiesė, marška. 1949 m. Molėtų r. Šnėriškių k. Pakuliniai verpalai. 207x142. Audė Kviklienė. LBM 2517

Lovatiesė. XX a. I p. Utenos r. Ripaičių k. Pakuliniai verpalai. 196x144. LBM 8218

Lovatiesė, paklodė. XX a. I p. Kaišiadorių r. Rumšiškės. Pakuliniai verpalai. 180x140. Audė Jasunskienė. LBM 12260

Audinys lovatiesei. 1938 m. Ignalinos r. Kukutėlių k. Pakuliniai verpalai. 380x68. LBM 1178

Lovatiesė. 1938 m. Molėtų r. Stroliškių k. Pakuliniai verpalai. 193x154. LBM 955

Lovatiessė. XX a. pr. Kaišiadorių r. Rumšiškės. Lininiai ir vilnoniai siūlai. 191x137. LBM 8708

Lovatiesė. 1924 m. Švenčionių r. Jonavos k. Pakuliniai verpalai. 196x130. Audė Stefanija Filipavičienė. LBM 2551

Lovatiesė. XIX a. pb. Anykščių r. A ntakalnių k. Pakuliniai verpalai. 213x140. Audė Antosė Rinkevičienė. LBM 3588

Lovatiesė. XX a. 4 deš. Kaišiadorių r. Medinių Strėvininkų k. Pakuliniai verpalai. 200x132. Audė Naujanienė. LBM 33108

Lovatiesė. XX a. 4 deš. Kaišiadorių r. Medinių Strėvininkų k. Pakuliniai verpalai. 200x132. Audė Naujanienė. LBM 33108

Lovatiesė. XX a. 4 deš. Kaišiadorių r. Medinių Strėvininkų k. Pakuliniai verpalai. 200x132. Audė Naujanienė. LBM 33108

Lovatiesė. XX a. 4 deš. Kaišiadorių r. Medinių Strėvininkų k. Medvilniniai, lininiai ir vilnoniai siūlai. 165x151. Audė Naujanienė. LBM 32850

Lovatiesė. 1899 m.? Kaišiadorių r. Pievelių k. Medvilniniai ir vilnoniai siūlai. 200x155. LBM 26974

Lovatiesė. XX a. 3 deš. Anykščių r. Antakalnių k. Medvilniniai audinys, vilnoniai siūlai. 190x132. Audė ir siuvinėjo Rozalija Valaikienė. LBM 3589

Lovatiesė. XX a. 2-3 deš. Kaišiadorių r. Rumšiškės. Medvilniniai, lininiai ir vilnoniai siūlai. 183x144. Audė Zuzana Ulozaitė. LBM 39366

Lovatiesė, paklodė, marška. 19 a. pb. Rokiškio r. Obeliai. Medvilniniai, lininiai ir vilnoniai siūlai. 174x124. Audė Ona Strungienė. LBM 27525

Lovatiesė. XX a. 4 deš. Kaišiadorių r. Užtakų k. Medvilniniai ir vilnoniai siūlai 181x150. LBM 36248

Lovatiesė. 1920 m. Utenos r. Velbiškių k. Medvilniniai, lininiai ir vilnoniai siūlai. 230x144. Audė Cicilija Kučinskaitė. LBM 40558

Parodos autorė – Erika Nenartavičiūtė

Dailininkė – Jūratė Mačiūtė

Fotografas – Rimgaudas Žaltauskas

Parodos maketas – kompiuterininko Gyčio Banio