MARIJOS TEMOS SKULPTŪRĖLĖS
IŠ LIAUDIES BUITIES MUZIEJAUS RINKINIO

 

 

Liaudies buities muziejuje saugomas senųjų, medinių dievdirbių skulptūrėlių rinkinys, kurį sudaro 178 eksponatai, datuojamas XIX a. pab. – XX a. pr. laikotarpiu. Rinkinį sudaro Kristaus, Marijos temų, šventųjų vyrų, moterų ir angelų skulptūrėlės. Marijos temoje – šie siužetai: Švč. Mergelė Marija Maloningoji (13vnt.), Švč. Mergelė Marija Sopulingoji (10 vnt.), Švč. Mergelė Marija (6 vnt.), Nekaltai Pradėtoji Švč. Mergelė Marija (3 vnt.), Pieta (9 vnt.), Švč. Mergelė Marija su Kūdikiu (1 vnt.). Šios skulptūrėlės buvo rastos Žemaitijos, Aukštaitijos ir Dzūkijos regionų vietovėse: Plungės r. – 9 vnt., Skuodo r. – 7 vnt., Tauragės r. – 5 vnt., Šilutės r. – 4 vnt., Kretingos r. – 2 vnt., Raseinių r. – 2 vnt., Mažeikių r. – 2 vnt., Kelmės r. – 1 vnt., Šilalės r. – 1 vnt., Klaipėdos r. – 1 vnt., Rokiškio r. – 1 vnt., Švenčionių r. – 1 vnt., Lazdijų r. – 1 vnt. Seniausia datuota rinkinio skulptūrėlė – Pieta, rasta Palnosų k. Mažeikių r., pagaminta 1888 m. Spėjama, kad ją galėjo išdrožti žymus žemaičių dievdirbys Augustinas Potockis.
Parodoje – Švč. Mergelės Marijos temos skulptūrėlės iš Liaudies buities muziejaus rinkinio.

 

 

  NEKALTAI PRADĖTOJI ŠVČ. MERGELĖ MARIJA
   
 
  Nekaltai Pradėtoji Švč. Mergelė Marija. XIX a. pab. –  XXa. pr. Kepurėnų k. Plungės r. LBM 1420
   
 
  Nekaltai Pradėtoji Švč. Mergelė Marija. XX a. pr. Skuodo r. LBM 28699
   
 
  P.Kliauga. Nekaltai Pradėtoji Švč. Mergelė Marija. XX a. pr. Panemunėlis. Rokiškio r. LBM 25083
   
   
  ŠVČ. MERGELĖ MARIJA SU KŪDIKIU
   
 
  Švč. Mergelė Marija su Kūdikiu. XX a. pr. Kalčio k. Skuodo r. LBM 39115
   
   
  ŠVČ. MERGELĖ MARIJA MALONINGOJI
 
 
  Švč. Mergelė Marija Maloningoji. XX a. pr. Švėkšna. Šilutės r. LBM 5171
   
 
  Švč. Mergelė Marija Maloningoji. XX a. pr. Šilutės r.  LBM 29340
   
 
  Švč. Mergelė Marija Maloningoji. XX a. pr. Šilutės r. LBM 29341
   
 
  Švč. Mergelė Marija Maloningoji. XX a. pr. Palioniškių k. Plungės r. LBM 4484
   
 
  Švč. Mergelė Marija Maloningoji. XX a. pr. Palioniškių k. Plungės r.  LBM 4485
   
 
  Švč. Mergelė Marija Maloningoji. XX a. pr. Sriauptų k. Skuodo r. LBM 651
   
 
  Švč. Mergelė Marija Maloningoji. XX a. pr. Sriauptų k. Skuodo r. LBM 654
   
 
  Švč. Mergelė Marija Maloningoji. XX a. pr. Želvių k. Kelmės r. LBM 1786
   
 
  Švč. Mergelė Marija Maloningoji. XX a. pr. Draudenių k. Tauragės r. LBM 29349
   
 
  Švč. Mergelė Marija Maloningoji. XX a. pr. Dapkiškių k. Šilalės r. LBM 8110
   
 
  Švč. Mergelė Marija Maloningoji. XX a. pr. Grūšlaukė. Kretingos r. LBM 43291
   
   
  ŠVČ. MERGELĖ MARIJA
   
 
  Švč. Mergelė Marija. XXa. pr. Plungės r. LBM 46697
   
 
  Švč. Mergelė Marija. XIX a. pab. –  XX a. pr. Palūščių k. Plungės r. LBM 6065
   
 
  Švč. Mergelė Marija. XX a. pr. Švėkšna. Šilutės r. LBM 5172
   
 
  Švč. Mergelė Marija. XX a. pr. Gedgaudžių k. Kretingos r. LBM 3186
   
 
  Švč. Mergelė Marija. XIX a. – pab. XX a. pr. Genaičių k. Klaipėdos r. LBM 4677
   
 
  Švč. Mergelė Marija. XX a. pr. Vosiūnų k. Švenčionių r. LBM 6561
   
   
  PIETA
 
 
  A. Potockis? Pieta. XIX a. pab. – XX a. pr. Palnosų k. Mažeikių r LBM 2755
   
 
  Pieta. XX a. pr. Šerkšnėnų k. Mažeikių r. LBM 159
   
 
  S. Vaivada. Koplytėlė su Pietos skulptūrėle. LBM 31318
   
 
  Pieta. XIX a. pab. – XX a. pr. Mažonų k. Tauragės r. LBM 29335
   
 
  Pieta. XX a. pr. Mažųjų Mostaičių k. Plungės r. LBM 2979
   
 
  Pieta. XX a. pr. Plungės r. LBM 46696
   
 
  Pieta. XX a. pr. Skuodo r. LBM 46692
   
 
  Pieta. XX a. pr. Vietovė nežinoma. LBM 46693
   
 
  Pieta. XIX a. pab. – XX a. pr. Šventežerės k. Lazdijų r. LBM 35024
   
   
  ŠVČ. MERGELĖ MARIJA SOPULINGOJI
   
 
  S. Vaivada. Švč. Mergelė Marija Sopulingoji. XIX a. pab. XX a. pr. Jocių k. Tauragės r. LBM 31319
   
 
  K. Lukminas. Švč. Mergelė Marija Sopulingoji. Pamukio k. Raseinių r. LBM 5982
   
 
  K. Lukminas. Švč. Mergelė Marija Sopulingoji. Pamukio k. Raseinių r. LBM 5981
   
 
  Švč. Mergelė Marija Sopulingoji. XX a. pr. Maženių k. Plungės r. LBM 4101
   
 
  Švč. Mergelė Marija Sopulingoji. XX a. pr. Mažiavos k. Plungės r. LBM 4103
   
 
  Švč. Mergelė Marija Sopulingoji. XX a. pr. Kalčio k. Skuodo r. LBM 39118
   
 
  Švč. Mergelė Marija Sopulingoji. XX a. pr. Skuodo r. LBM 28688
   
   
  Parodos autorė Buities, verslų ir amatų skyriaus vyresnioji muziejininkė Nijolė Pliuraitė Andrejevienė
  Fotonuotraukos LLBM fotografo Rimgaudo Žaltausko
  Maketas Buities, verslų ir amatų skyriaus vyresniosios muziejininkės Ingos Levickaitės