Akimirkos iš muziejininkų gyvenimo

Ši paroda pratęsia ir papildo 2011 metais parengtą virtualią parodą „Prisiminkime, pažinkime, susipažinkime. Akimirkos iš LLBM istorijos“.
Kartu tai įžanga į 2014 metus, kai minėsime muziejaus ekspozicijų atidarymo 40-metį. Nuo įkūrimo (1966 metais) muziejuje dirbo virš tūkstančio darbuotojų. Vieni trumpiau, kiti ilgėliau, bet kiekvienas jų čia paliko dalelę savęs. Į jokias iškilmes visų nebesukviesime: kas jau iškeliavo Anapilin, kas darbuojasi kitur. Tad prisiminkime juos. O dar tebedirbančius ar pažinsime?
Parodoje panaudotos nuotraukos iš muziejininkų albumų.

1969 m. kovo 11 d. Gavus autobusą Kag_ą (Kauno auto gamykla). Antras iš kairės – direktoriaus pavaduotojas Jurgis Graudinas.
 
1972 m. pavasaris. Muziejaus teritorijos tvarkymo talkos dalyviai „stiprinasi“.
 
1976 m. Muziejininkų kelionė į Armėniją ir Gruziją.
 
1977 m. liepa. Muziejaus ūkiniame kieme. Restauratorius Algirdas Šalkauskas, baldininkas Jonas Prapuolenis, muziejaus mokslinis vadovas Klemensas Čerbulėnas, Architektūros skyriaus vedėjas Leonardas Lekavičius, vyr. fondų saugotojas Leonas Burlingis.
 
1978 m. ruduo. Kairėje – vyresn. mokslinė bendradarbė Regina Laucienė.
 
1978 m. rugsėjis. Muziejininkų ekskursija į Kižus – valstybinį istorijos, architektūros ir etnografijos muziejų–draustinį.
 
1979 m. rugsėjis. Maskva.
 
1980 m. Ekskursijų vadovės Gražina Teodora Morkūnienė, Janina Aleksejūnienė, Elvyra Straševičienė, Danutė Blaževičienė, Aldona Paškevičiūtė.
 
1981 m. Ekskursijų vadovė Ona Gylytė, vairuotojas Pranas Kutaravičius, vyresn. mokslinė bendradarbė Alvyda Jociuvienė, direktoriaus pavaduotojas Algimantas Kvartūnas, ekskursijų vadovė–metodininkė Elvyra Straševičienė.
 
1983 m. Viešnagė Ukrainos liaudies architektūros ir buities muziejuje.
 
1983 m. lapkritis. Direktoriaus pavaduotojui Jurgiui Graudinui – 60. Vyresn. mokslinė bendradarbė Nijolė Jakuškienė.
 
1983 m. lapkritis. Direktorius Vytautas Stanikūnas.
 
1983 m. lapkritis. Sandėlininkas Jonas Banys, darbininkas Algirdas Zablockis, vairuotojas Romanas Milišiūnas.
 
1984 m. gruodžio 7 d. Muziejaus mokslinis vadovas Klemensas Čerbulėnas, direktoriaus pavaduotojas Jurgis Graudinas.
 
1986 m. rugpjūtis. Vyr. architektė Rasa Bertašiūtė Ylakių (Skuodo r.) ekspedicijoje.
 
1987 m. Ekspedicija Mažojoje Lietuvoje. Vyresnieji moksliniai bendradarbiai Nijolė Andrejevienė, Vingaudas Baltrušaitis, Buities skyriaus vedėja Janina Samulionytė.
 
1992 m. birželis. Etnografas Algirdas Kupčikas, vyresn. etnografas Ruslanas Aranauskas, konservavimo–restauravimo skyriaus vedėja Nijolė Jakuškienė, Miestelio skyriaus vedėjas Eligijus Juvencijus Morkūnas.
 
1992 m. liepos 31 d. Ekonomistės Marijos Briedienės išleistuvės. Kaunas, K. Donelaičio 13. Kasininkė Danutė Bradauskienė, bibliotekos–archyvo vedėja Vilchelma Bartulienė, vyr. buhalterė Irena Banienė, konservavimo–restauravimo skyriaus vedėja Nijolė Jakuškienė, kasininkė Stasė Lekavičienė, direktorius Vytautas Stanikūnas, ekonomistė Marija Briedienė, direktoriaus pavaduotojas Jurgis Graudinas, ekonomistė Birutė Gudeliauskienė, sandėlio vedėjas Jonas Banys.
 
1993 m. Aerouoste, išlydint architektą Jurgį Gimbutą. Vyresn. etnografas Ruslanas Aranauskas, Miestelio skyriaus vedėjas Eligijus Juvencijus Morkūnas, ekskursijų vadovė Gražina Teodora Morkūnienė.
 
1994 m. gegužė. Atidengiant Šv. Florijono paminklą. Vyresn. etnografas Vingaudas Baltrušaitis, vyr. fondų saugotoja Alvyda Jociuvienė, vyresn. etnografas Ruslanas Aranauskas, direktorius Stasys Gutautas, Miestelio skyriaus vedėjas Eligijus Juvencijus Morkūnas, direktoriaus pavaduotojas Vytautas Stanikūnas.
 
1994 m. birželio 18 d. Špitolė sulaukė garbingų svečių. LLBM sargas Vytautas Aleksandras Markevičius, poetas Bernardas Brazdžionis, Gediminas Markevičius, Aldona Brazdžionienė, vyresn. etnografė Gražina Žumbakienė.
 
1994 m. lapkričio 29 d. Direktoriaus pavaduotojas Vytautas Stanikūnas, vairuotojas Vytautas Čižauskas, direktoriaus pavaduotojas Jurgis Graudinas, girininkas Andrius Jocius, sandėlio vedėjas Jonas Banys.
 
1995 m. Direktoriaus pavaduotojas Juozas Girdžius, Jurgis Graudinas.
 
1996 m. liepos 5 d. Švenčiant muziejaus įkūrimo 30–metį. Ilgametės sodybų prižiūrėtojos Katarina Jucaitienė, Stasė Žilinskienė, Aniceta Butkienė, Stanislova Bulaukienė.
 
1996 m. liepa. Konsultantas Leonardas Lekavičius, sekretorė Janina Sadauskienė, vyresn. fondų saugotoja Virginija Umbrasienė.
 
1998 m. birželis. Muziejaus Jonai ir Janinos: sandėlininkas Jonas Babkauskas, sekretorė Janina Sadauskienė, Buities skyriaus vedėja Janina Samulionytė, inžinierius-mechanikas Jonas Banys.
 
1999 m. gegužė. LLBM ugniagesių komanda: Vytautas Bukėnas, Audrius Medzevičius, Mindaugas Biržinis, Gintaras Sabaliauskas, Andrius Rinkevičius, Kazimieras Dagys, Evaldas Rimkus.
 
1999 m. gegužė. Eksponatai keliauja į parodą „Pinti daiktai praeityje ir dabar“. Eksponatų saugotoja Vilija Piliponytė, vyresn. fondų saugotoja Ramutė Dementavičienė, vyresn. etnografė Sigita Žukauskaitė, technikas Zenonas Venclauskas, vyresn. fondų saugotoja Roma Sadauskienė.
 
1999 m. vasara. Belaukiant lankytojų... Bilietų kontrolierius Kazys Kudaba, sargas Vytautas Sakalauskas.
 
2001 m. gegužė. Atokvėpio valandėlė, priėmus NATO Parlamentinės Asamblėjos dalyvius. Vyresn. muziejininkė Inga Levickaitė, kalvis Gediminas Dragūnas, dailininkė Jūratė Mačiūtė, Buities, verslų ir amatų skyriaus vedėja Janina Samulionytė, vyresn. muziejininkė Gražina Žumbakienė.
 
 
Parodą parengė Buities, amatų ir verslų sk. vyresn. muziejininkė Sigita Žukauskaitė
Parodos maketas Buities, amatų ir verslų sk. vyresn. muziejininkės Ingos Levickaitės