Amatininkų darbo įrankių piešiniai LLBM archyve. II dalis.

Parodoje eksponuojami medžio apdirbimo amatininkų darbo įrankių piešiniai. Metrikų kalba netaisyta.

 

Leistuvas Simono Rudžinsko, g. 1906 m. Kirmiškių km. Sintautų apyl. Šakių raj. M 1:5. Braižė D. Sabaliauskienė. Vadovas E. Morkūnas. 1987 m.
 
Oblius su įmušta data „1931 m“ Konstantino Beržanskio, Konstantino, g. 1907 m. Vaičaičių k. Pašilės ap. Skuodo r. Vadovas: E. J. Morkūnas. 1986 m.
 
Utenos raj. Tauragnų apyl. Šeimaties km. Vaišnoras Jonas, Juozo, gim. 1894 m. „Baranas“. J. Jakimavičius.
 
Pjūklas Simono Rudžinsko, g. 1906 m. Kirmiškių km. Sintautų apyl. Šakių raj. Naudotas XX a. I pusėje. M 1:5. Braižė D. Sabaliauskienė. Vadovas E. Morkūnas. 1987 m.
 
Galąstuvas. XIX a. pb. Širvintų r. Žagaičių k. Lisauskienė Bronė. 1978 m.
 
Įrankis utarams pjauti (statinėms) Juozo Kėvilaičio, g. 1930 m. Gaisrių km. Sintautų apyl. Šakių raj. Naudotas XX a. I pusėje. M 1:2. Braižė D. Sabaliauskienė. Vadovas E. Morkūnas. 1987 m.
 
Skliutas Juozo Kėvilaičio, g. 1930 m. Gaisrių km. Sintautų apyl. Šakių raj. Naudotas XIX a. pab. - XX a. pr. M 1:2. Braižė D. Sabaliauskienė. Vadovas E. Morkūnas. 1987 m.
 
Vedega (įrankis loviams skobti) Juozo Kėvilaičio, g. 1930 m. Gaisrių km. Sintautų apyl. Šakių raj. Naudota XX a. I pusėje. M 1:2. Braižė D. Sabaliauskienė. Vadovas E. Morkūnas. 1987 m.
 
Baltarusijos TSR, Astravo rajonas, Gervėčių apylinkė, Galčiūnų kaimas. Savickas P. Grąžtas 1925 m. Piešė Dūda R. 1970.
 
Baltarusijos TSR, Astravo rajonas, Gervėčių apylinkė, Galčiūnų kaimas. Savickas P. Grąžtas 1937 m. Piešė Dūda R. 1970.
 
Skaptas dipkoms (klumpėms) dirbti. Juozo Kėvilaičio, g. 1930 m. Gaisrių km. Sintautų apyl. Šakių raj. Naudotas XX a. I pusėje. M 1:5. Braižė D. Sabaliauskienė. Vadovas E. Morkūnas. 1987 m.
 
Striūgas Simono Rudžinsko, g. 1906 m. Kirmiškių km. Sintautų apyl. Šakių raj. M 1:5. Braižė D. Sabaliauskienė. Vadovas E. Morkūnas. 1987 m.
 
Utenos raj. Tauragnų apyl. Balčių girininkija. Vapsvaitė Ona, Antano, gim. 1912 m. „Linkena“. J. Jakimavičius 1977 m.
 
Skriestuvas („cirkelis“) Vidūnienės Mikalinos Veršvų km., Leipalingio apyl., Lazdijų raj. Skriestuvo kojos medinės, viršūnėlės – iš gilzių. Gamino Vidūnas Kastantas (1888-1972). M 1:5. Piešė D. Jonutytė 1984 m. Vadovas V. Baltrušaitis.
 
Baltarusijos TSR, Astravo rajonas, Gervėčių apylinkė, Galčiūnų kaimas. Savickas A. „Cirkelis“ 1922. Piešė: Žilys A. 1970.
 
Dailiaratė ratams gaminti. XX a. 4 deš. Vilkaviškio raj. Pilviškių apyl. Garšvinių km. Kasiulionis Kastas (račius). Atliko V. Skardžiukas. Vad. V. Baltrušaitis. 1983.
Drūbelis (alkūninis grąžtas) Simono Rudžinsko, g. 1906 m. Kirmiškių km. Sintautų apyl. Šakių raj. M 1:5. Braižė D. Sabaliauskienė. Vadovas E. Morkūnas. 1987 m.
 
 
Parodą parengė LLBM Direktoriaus pavaduotojas dr. Eligijus Juvencijus Morkūnas ir Buities, verslų ir amatų sk. vyresn. muziejininkė Inga Levickaitė.