Igno Jablonskio šukuočių rinkinys

 

 

 

Pratarmė


Šukuotis yra darbo įrankis, nuo neatmenamų laikų naudojamas linų galvutėms nuimti prieš juos pamerkiant. Šio įrankio istorija siekia daugelį amžių, tačiau iki šiolei mažai kas juo domėjosi. Galbūt, tai dėlto, kad šio darbo įrankio nelabai patraukli išvaizda, o jo gamintojai – kaimų kalviai, retai jį bent kiek papuošdavo.

Šiuo darbeliu norima parodyti, kad ilgai vystęsis, įvairius laikmečius gerai atspindintis šukuotis yra gana įdomus ir vertas platesnių tyrinėjimų. Čia pateikiamu nedideliu – 103 vienetų, įvairių formų ir amžių, šukuočių rinkinio aprašymu su brėžiniais buvo norima bent kiek padėti vėlesniesiems mūsų krašto medžiaginės kultūros tyrinėtojams.

Šukuočių rinkinys ir vienas egzempliorius jų aprašymų su brėžiniais perleistas Lietuvos TSR Liaudies buities muziejui. Po vieną egzempliorių aprašymų su brėžiniais perduota Lietuvos istorijos institutui ir Kretingos muziejui.


Darbe talkininkavo Bronė Jablonskienė

Kretinga, 1973-1977 m.
LBM archyve medžiaga įregistruota 1978 m. kovo 20 d.

P.S. Pratarmės ir metrikų kalba netaisyta.

 

Šukuotis linų galvoms nuimti ~XVII a. Kretingos r., Vėlaičių km. Seniausias šukuotis. Pasak savininkės Vilkienės, jam 400 m. 1976 m. LBM 12781 ŽŪ 73

 

Šukuotis ~XIX a. prdž. Kretingos r., Peldžių k-mas. 1977 m. LBM 12787 ŽŪ 79

     
 

Šukuotis linų galvoms nuimti. Kretingos r., Vaineikių k-mas. 1976 m. LBM 12796 ŽŪ 88

 

Šukuotis ~ 1885 m. Kretingos r., N. Įpilties k-mas. 1977 m. LBM 12804 ŽŪ 96

     
 

Šukuotis ~1840 m. Kretingos r-nas, N. Įpilties km. 1977 m. LBM 12800 ŽŪ 92

 

Šukuotis linų galvoms nuimti. Kretingos r., Barzdžių km. 1976 m. LBM 12848 ŽŪ 140

     
 

Šukuočio galvos atspaudas

  Šukuočio galvos atspaudas
     
 

Šukuotis. 1877 m. Kretingos r., Laivių k-mas. 1977 m. LBM 12857 ŽŪ 149

 

Šukuotis linų galvoms nuimti. Kretingos r., N. Impilties km. 1976 m. LBM 12862 ŽŪ 154

     
 

Šukuočio galvos atspaudas

 

Šukuočio galvos atspaudas

     
 

Šukuotis linų galvoms nuimti. Kretingos r., Vaineikių k. 1976 m. LBM 12812 ŽŪ 104

 

Šukuotis linų galvoms nuimti. Kretingos r., Pemperių km. 1976 m. LBM 12784 ŽŪ 76

     
 

Šukuočio galvos atspaudas

 

Šukuočio galvos atspaudas

     
 

Šukuotis linų galvoms nuimti. Kretingos r., Dirgalio k-mas. 1976 m. LBM 12808 ŽŪ 100

 

Šukuotis linų galvoms nuimti. Kretingos r., Erlėnų k. 1976 m. LBM 12798 ŽŪ 90

     
 

Šukuotis ~ 1875 m. Kretingos r., Žadeikių k-mas. 1977 m. LBM 12864 ŽŪ 156

 

Šukuotis ~ 1880 m. Kretingos r., Laivių k-mas. 1977 m. LBM 12878 ŽŪ 170

     
Parengė Buities, amatų ir verslų sk. vyresn. muziejininkė Sigita Žukauskaitė    
Maketas Ingos Levickaitės