Amatininkų darbo įrankių piešiniai LLBM archyve. I dalis.

Parodoje eksponuojami amatininkų darbo įrankių piešiniai, saugomi LLBM archyve. Atrinkti batsiuvio, kailiadirbio, pakinktininko, kalvio ir kt. amatininkų piešiniai. Piešinių metrikų kalba netaisyta.

 

Priedėlis (tekinimui) staklėms prie varstoto. Lazdijų raj., Šventežeris. Dzingelis Vladas g. 1911 m. Apie 1925-30 m. Atliko: Galdikaitė V. 1984 m. Vadovas: Morkūnas.
 
Varstotas. Lazdijų raj. Meteliai. Dailidė ir stalius Lidziauskas Juozas 1920 m. pardavė Kaminskui Pranui g. 1889 m. Atliko: Galdikaitė V. 1984 m. Vadovas: Morkūnas.
 
Batsiuvio „koja“. Lazdijų raj. Šlavantų apyl. Žagarių km. Maskeliūnienė Marija, Juozo gim. 1910 m.
 
Batsiuvio kėdutė. Rokiškio raj. Panemunėlio ap. Kavolių k. Tijošienė Albina. 1979. G. Zalagėnas.
 
Obelių apyl. Tilvykių km. Saulytė Anelė 1921 gim. Padarė Saulys Juozapas. Batsiuvio suolalis 1935 m. A. Vėbraitė 1980.
 
Spaustuvai pavalkams Jokūbo Jankūno, g. 1922 Miliškių km., Papilio apyl., Biržų raj. Braižė D. Sabaliauskienė 1988 m. Vadovas V. Baltrušaitis.
 
Spaustuvas pakinktams dirbti Muižininkienės Julijos, Leono d., g. 1922 m. Dilbikių km., Ylakių apyl., Skuodo raj. Piešė D. Sabaliauskienė 1986 m.
 
Statinė, kurioje raugindavo kailius-odas. Raugas kaip duonos, druska. Skūrą ištrina, suvynioja ir deda. Sudeda apie 50 kailių. Guli savaitę, paskui skuta, išdirba iki baltumo, dažo. Sunešdavo kaimynai tėveliui Jonui Nevierai, g. 1884 m. Pasidarė gal jis pats iš eglės 20 šulų. Rasta pas Vladzią Nevieraitę-Kamenčienę, g. 1937 Paditvio k. Pelesos apyl. Vad. J. Samulionytė. Piešė A. Morkūnaitė 1991 07 23.
 
Kailių vuoks - įrankis kailiams minkštinti. Rasta Skuodo raj. Ylakių apyl. Eršvos km. Naudojo Sirutis Tadas, Tado, gim. 1906 m. (Mažažemis valst. - 6 ha. žemės.) Daryta Siručio Tado (tėvo) XX a. pr. iš kietmedžio (uosio). Braižė R. Kargaudaitė. 1986 rugsėjis.
 
Avikailiui minkštinti (стриховета). Mielagėnai. Gimbickienė-Bogdanovič Rozalija, Mykolo. Padirbo Gimbickas Aleksandras, Aziulio (medis, geležis).
 
Kablys kailiams minkštinti (круг). Mielagėnai. Gimbickienė-Bogdanovič Rozalija, Mykolo. Padirbo Gimbickas Aleksandras, Aziulio (Geležis, medis). Braižė: I. Palytė. Vadovas: E. Morkūnas. 1985 m.
 
Ožys kailiams skusti. Mielagėnai, Ignalinos raj. Gimbickienė-Bogdanovič Rozalija. Braižė: I. Palytė. Vadovas: E. Morkūnas. 1985 m.
 
Staklelės avikailiams tempti. Darytos 1935 m. Vilkaviškio raj. Gižų apyl. Rūdos k. Gulius Mečislovas g. 1907. Atliko: D. Semenaitė. Vadovas: V. Baltrušaitis.
 
Prietaisas žvakėms lieti. Rasta pas Uršulę Baltrušaitytę-Povilanskienę, g. 1915 Šilsodžio k. Vištyčio apyl. Vilkaviškio raj. Pritvirtindavo prie balkio. Ant vinukų pritvirtindavo knatus ir varvindavo vašką (apačioj pastatę dubenį). Paskui padėdavo šiltai ant „mašinos“ ir lygindavo su kočėlu. Piešė A. Morkūnaitė 1990 08 11.
 
Dėžė įrankiams. XIX a. antra pusė. Jonavos raj. Upninkų apyl. Padaigai, Ona Mockienė. R. Tarabildaitė 78.
 
Utenos raj. Tauragnų apyl. Šeimaties km. Zabarauskas Antanas, Antano, gim. 1903 m. „Kačiarga“, įrankis kalkėms maišyti. J. Jokimavičius.
 
Priekalas. Savo kalvėje naudojosi kalvis Simeonas Valaitis, Jurgio, g. 1903 m. Atsikėlė 1938 m. čia iš Griškabūdžio. Turėjo 3 ha. Gaisrių k. Sintautų apyl. Šakių raj. Vadovas E. J. Morkūnas. 1987 08 08.
 
Peilis kanopoms apkapoti. Darė po II pas. karo šeimininkas kalvis Jonas Janušaitis, Petro g. 1914 m. Skaistgirių k. Sintautų apyl. Šakių raj. Vadovas E. J. Morkūnas. 1987 08 07.
 
Peilis, skirtas kapoti nagams (arklio). Darė kalvis Darė kalvis Janušaitis Jonas, Petro, g. 1914 m. Pats juo naudojosi. Rastas peilis Skaistgirių k. (Sintautų apyl. Šakių raj.). Vadovas: E. Morkūnas.
 
Krapštukas pasagoms valyti. Darė šeimininkas kalvis Janušaitis, Petro, g. 1914 m. Skaistgirių k. Sintautų apyl. Šakių raj. Vadovė J. Samulionytė. 1987 05 07.
 
Peilis kanopoms apkapoti. Pasidarė kalvis Jonas Janušaitis, Petro g. 1914 m. Skaistgirių k. Sintautų apyl. Šakių raj. Vadovas E. J. Morkūnas. 1987 08 07.
 
Peilis, skirtas drožti arklio kanopai. Darė kalvis Janušaitis Jonas, Petro, g. 1914 m. Pats juo naudojosi. Rastas Skaistgirių k. (Sintautų apyl. Šakių raj.). Vadovas: E. Morkūnas.
 
Dumplės („ventiliatorius“) Rokiškio raj. Obelių apyl. Ažušilių km. Jonas Macijauskas, gim. 1918 m. Kalvę statėsi jo tėvas (XX a. III-as deš.). 1980 m. A. Navidauskas.
 
Kalvės dumplės (apie 1934 m.) Rokiškio raj. Obelių apyl. Andrikavos km. Juozas Savickas.
 
Parodą parengė LLBM Direktoriaus pavaduotojas dr. Eligijus Juvencijus Morkūnas ir Buities, verslų ir amatų sk. vyresn. muziejininkė Inga Levickaitė.