Šioje stendinėje parodoje glaustai pristatome tradicinius lietuvių alkoholinius gėrimus, blaivybės judėjimo fenomeną Lietuvoje bei kelių Europos šalių – Italijos, Švedijos, Rumunijos bei Turkijos – alkoholio vartojimo tendencijas. Parodą parengė Lietuvos liaudies buities muziejus vykdant Europos Komisijos Grundtvig programos mokymosi partnerysčių projektą „Pagalvok prieš išgerdamas: žinok apie poveikį, tradicijas, kultūras“.

Vaizdinė parodos medžiaga paimta iš muziejaus fondų, taip pat iš publikuojamų šaltinių. Atskirą parodos dalį sudaro projekto partnerių iš Švedijos, Rumunijos, Italijos ir Turkijos pateikta medžiaga.

Kviečiame muziejus ir kitas organizacijas savo patalpose eksponuoti šią stendinę parrodą. Eksponavimo trukmė derinama su užsakovo pageidavimais.

Dėl parodos kreiptis tel. +370 676 84071 arba +370 346 47344.