Mokymuose dalyvavo penki muziejaus specialistai: R. Aranauskas, architektūros skyriaus vedėjas; M. Kairytė, restauratorė; G. Šapranauskaitė, vyresnioji muziejininkė bei 2 naujai kuriamo Medinės architektūros paveldo konservavimo, tyrimų ir mokymo centro darbuotojai: Dr. R. Bertašiūtė, istorinių, menotyrinių ir architektūrinių tyrimų specialistė, R. Valantis medinių trobesių technologinių ir konstrukcinių tyrimų specialistas. Mokymų metu susipažinta su Norvegijos kultūros paveldo tyrimų instituto, NIKU, Osle  www.niku.no ir projekto partnerių – Buskerudės statybos ir restauravimo centro www.buskerudbygningsvern.no Kongsberge bei Dramene patirtimi.

Paskaitų, lauko tyrimų, diskusijų metu pristatytos ir aptartos temos medinio paveldo tyrimų, dokumentavimo ir restauravimo, tvarkybos darbų metodikos (paveldo objekto įvertinimas, pastatų būklės nustatymas bei fiksavimas, medžio architektūros restauravimo darbų specifika – priemonės, būdai). Susipažinta su mokymų programomis (meistrams, savininkams, specialistams), individualaus darbo konsultuojant paveldo savininkus praktika bei efektyviais jos sklaidos būdais. Abi lankytos institucijos glaudžiai bendradarbiauja su muziejais po atviru dangumi: NIKU su Norvegijos liaudies muziejumi (Norsk Folkemuseum), Osle, o štai Buskerudės statybos ir restauravimo centras įsikūręs Eiker ir Lagendalen kultūros paveldo muziejaus (Eiker og Lagendalen Museum) aplinkoje. Turėjome galimybę įvertinti šių tandemų veiklos efektyvumą, konsoliduojant išteklius, muziejaus ekspozicijas panaudojant kaip amatininkų mokymų platformą.

Įgytos žinios ir gerosios patirties pavyzdžiai (mokymų, konsultavimo) bei diskusijos padėjo ne tik išgryninti kuriamo Medinės architektūros paveldo konservavimo, tyrimų ir mokymo centro svarbiausias veiklos gaires ir prioritetus, taip pat bus panaudota kitų projekto veiklų įgyvendinimui, kaip antai: 2015 rugpūčio 25-28d. tarptautinei praktinei konferencijai bei Medinio paveldo dienai Lietuvos liaudies buities muziejuje surengti.

Daugiau nuotraukų pamatyti galite:

http://www.eeagrants.lt/programos/galerija/program/10/album/71 arba https://www.facebook.com/EeaGrantsLithuania