2019 m. sausio 31 d., Lietuvos liaudies buities muziejuje, Aristavėlės dvare, vyko neeilinis visuotinis Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos (toliau – LPDA) narių susirinkimas.

Lietuvos liaudies buities muziejaus direktorė Violeta Reipaitė pasveikino susirinkusius, trumpai pristatė Aristavėlės dvaro rūmų istoriją, jų perkėlimo ir atstatymo darbų fragmentus.

Vyresnysis muziejininkas Vingaudas Baltrušaitis pakvietė Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos narius susipažinti su Aristavėlės dvaru ir jame įrengtomis ekspozicijomis ekskursijos metu.

Aptarus susirinkimo darbotvarkę, dalyvius nudžiugino Kėdainių kultūros centro Vilainių skyriaus Aristavos mėgėjų teatro kolektyvas su  teatralizuota muzikine kompozicija „Teprabyla Aristavos istorijos dvasia“ (vokalo meno vadovė Rita Vilkelienė, dramos meno vadovė Asta Čiapaitė).

Nuotraukos Justina Jakštaitė