Kovo 2 dieną į Lietuvos liaudies buities muziejaus fondus įgyta 111 naujų eksponatų: į pagrindinį fondą buvo priimta 106, o į pagalbinį fondą – 5 daiktai. Papildytos M (Menas), AD (Audiniai, drabužiai), LA (Liaudies architektūra), AP (Amatai, pramonė), B (Baldai) temos.

Muziejus nupirko XX a. 4 dešimtmečio veterinarijos gydytojo spintą knygoms laikyti ir ypač retą vieno žymiausių Lietuvos tautodailininko grafiko Romano Krasninkevičiaus (1926–1996) paspalvintą medžio raižinį „Mater Dolorosa“ (XX a. 9 dešimtmečio pradžia). Planuojama, jog spinta papildys tarpukario mokyklos ekspoziciją, o medžio raižinys bus eksponuojamas miestelio Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje.

Atvirukų rinkinį papildė buvusio pirmojo LLBM direktoriaus Vytauto Stanikūno dovanoti sveikinimo atvirukai, kuriuos siuntė įvairūs Lietuvos ir užsienio muziejai. Taip pat papildytas tarpukario dokumentų bei fotografijų rinkinys.

Įgytas įdomus įvairių laikotarpių nertų servetėlių, apykaklių, staltiesių rinkinys, naudotas ir Lietuvoje, ir emigracijoje JAV.

Taip pat muziejaus fondus papildė veikiantys XX a. 6–7 dešimtmečio radijo imtuvas „Харьков“ ir Kauno radijo gamykloje pagamintas televizorius „Šilelis“, priklausęs šios gamyklos vyriausiajam konstruktoriui. Kai kuriuos eksponatus ketinama naudoti ir edukacijose.

Vyresnioji muziejininkė eksponatų apskaitai Inga Levickaitė-Vaškevičienė