Praeitą ketvirtį į muziejaus pagrindinį fondą buvo įgyti 139 eksponatai. Visi jie dovanoti, 3 – pirkti. 135 eksponatai įgyti į M (Menas) rinkinį, 3 eksponatai į B (Baldai) rinkinį ir 1 eksponatas į AD (Audiniai, drabužiai) rinkinį.

Meno temos rinkinį papildė 95 burtikės. Tai neįrištų, numeruotų kortelių komplektas, kuriose atspausdinta citata arba posmelis iš evangelikų Biblijos arba Giesmių knygos. Burtikių tekstai parašyti lietuvių kalba, gotišku šriftu. Išleista XX a. 2 deš. Tilžėje. Iš vokiečių kalbos jas išvertė kalbininkas Frydrichas Kuršaitis. Kortelės bus eksponuojamos Mažosios Lietuvos sektoriaus Vabalų sodyboje.

Muziejus taip pat įgijo ragų rinkinį. Numatoma juos eksponuoti dvaro ekspozicijoje, Grybų svirne, išplečiant medžioklės temą.

Įgytas stiklinių eglutės žaisliukų rinkinys. Juos planuojama rodyti Adventinio miestelio renginyje.

Fondus papildė 1936 m. Vokietijoje pagaminta veikianti rašomoji mašinėlė „Mercedes Prima“ su dėklu.

 

Rinkinių skyriaus vedėja-vyresnioji muziejininkė eksponatų apskaitai Inga Levickaitė-Vaškevičienė

Rimgaudo Žaltausko nuotrauka