Sukurta nauja raštinės ekspozicija ir paroda muziejaus miestelio pradžios mokykloje, apie šioje mokykloje, perkeltoje iš Plokščių miestelio, 1937–1941 metais dirbusį mokytoją Stasį Ankevičių.

Raštinė buvo skirta mokytojo pasiruošimui pamokoms, mokinių ir mokyklos reikalų tvarkymui. Šią raštinės ekspoziciją kūrėme pagal mokytojo Stasio Ankevičiaus (1905–2002) pasakojimą. Pateikiami eksponatai supažindins lankytojus su mokytojo užklasiniu darbu ir užduotimis, kurias tarpukario pradinėje mokykloje turėdavo atlikti mokytojas. Raštinėje eksponuojami baldai yra labai panašūs į tuos, kurie buvo S. Ankevičiaus darbo metais. Juos mokyklai valsčius parūpindavo ir sumokėdavo savo lėšomis. Valsčius taip pat mokėdavo mokytojui raštpinigius – 62 litus, skirtus raštinės išlaidoms. Ekspozicijoje pamatysite telefoną, rašomąją mašinėlę, kurių iki tol mokyklos raštinėje nebuvo. Sužinosite, kam buvo skirta knygų spinta, kodėl ant sienos pakabinome smuiką, kokį daiktą S. Ankevičius saugojo stalo stalčiuje. Pamatysite ir mokytojo paltą, portfelį ir skrybėlę, kokius turėjo tarpukario Lietuvos mokytojai vyrai.

Raštinės ekspoziciją papildo paroda „Mokytojo Stasio Ankevičiaus gyvenimo kelias“, kurią pavadinome taip pat, kaip pavadinti ir muziejaus archyve saugomi mokytojo prisiminimai. Parodoje mokytojo nueitą gyvenimo kelią iliustruoja nuotraukos, kuriose atsispindi akimirkos iš jo mokslo metų Naumiesčio progimnazijoje, dvimečių mokytojų kursų, mokytojo darbo ir visuomeninės veiklos Akėčių ir Plokščių pradinėse mokyklose, Sibiro tremties, sovietmečio ir atgautos Lietuvos nepriklausomybės metų.

Nauja ekspozicija ir paroda atskleidžia, koks svarbus valstybės gyvenime yra mokytojo vaidmuo. Tai savo pavyzdžiu, nuveiktais darbais, parašytomis knygomis mums parodė ir mokytojas Stasys Ankevičius.

Už pagalbą rengiant ekspoziciją ir parodą nuoširdžiai dėkojame Plokščių mokyklos muziejaus globėjai, istorijos mokytojai metodininkei Gražinai Kazarian, Švietimo istorijos muziejaus kolegoms, vyr. fondų saugotojai Eglei Aleknaitei, mokytojo sūnui Algimantui Ankevičiui, Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro-muziejaus vyr. fondų saugotojai Elenai Rupeikienei ir muziejininkei Aušrai Mickevičienei.

Ekspozicijos autoriai: vyr. muziejininkai Nijolė Pliuraitė-Andrejevienė ir Vingaudas Baltrušaitis.

Parodos autorė: vyr. muziejininkė Nijolė Pliuraitė-Andrejevienė.

Parodos dailininkė: architektė Neringa Norvaišaitė.

Raštinės ekspozicija ir paroda „Mokytojo Stasio Ankevičiaus gyvenimo kelias“ atidaroma gegužės 18 d. 13 val. Pradžios mokykloje, muziejaus miestelyje. Atidarymo dalyvių skaičius ribotas, registracija bus vykdoma vietoje.