Šį ketvirtadienį, gegužės 12 d., 15 val. kviečiame į parodos „Keramika Lietuvoje: tradicija ir dabartis“ atidarymą Lietuvos liaudies buities muziejaus parodų salėje sutikimo vartuose.

Šioje jungtinėje Lietuvos tautodailininkų sąjungos ir Lietuvos liaudies buities muziejaus parodoje pamatysite į bendrą ekspoziciją sujungtus vertingiausius LLBM senosios keramikos rinkinio eksponatus su rinktine visus Lietuvos etnografinius regionus atstovaujančia šiuolaikinės tautodailės keramikos kolekcija, pristatoma LTS.

Ši 2022 m. respublikinė keramikos paroda yra bendrai vykdomo LLBM ir LTS tęstinio projekto III-oji dalis. Iki šiol buvo bendrai surengtos ir LLBM parodų salėje eksponuotos jungtinės senosios ir šiuolaikinės kalvystės ir medžio skulptūrų respublikinės parodos.

LLBM senosios keramikos rinkinį pristato: vyresnioji muziejininkė Janina Samulionytė

Parodos kuratorės: menotyrininkė Ina Dringelytė ir architektė Neringa Norvaišaitė

Lietuvos liaudies buities muziejaus keramikos rinkinys

Jungtinėje Lietuvos tautodailininkų sąjungos ir Lietuvos liaudies buities muziejaus parodoje „Keramika Lietuvoje: tradicija ir dabartis“ eksponuojami XIX a. pabaigos – XX a. I-os pusės dirbiniai: lipdyta juodoji ir amatininkų / puodžių glazūruota keramika. Moliniai dirbiniai į muziejų atkeliavo iš visų Lietuvos etnografinių regionų, tačiau daugiausia jų įsigyta Aukštaitijoje ir Žemaitijoje.

Muziejus įkurtas 1966 metais, o jau 1967 metais įgytas pirmasis molinis dubuo. Tuo metu muziejaus darbuotojai ieškojo ir pastatų, ir eksponatų. Daugiausia keramikos įsigyta iki 1990 metų. Ekspedicijose muziejaus moksliniai darbuotojai tyrinėjo žmonių gyvenseną, užrašė žmonių pasakojimus apie XIX a. pabaigos – XX a. I-os pusės lietuvių kasdieninį gyvenimą, valgymo ir gėrimo papročius per vaišes ir kalendorines šventes.

Parodoje „sujungėme“ muziejuje saugomą keramiką su ekspedicijose užrašytais žmonių pasakojimais. Ekspozicijoje akį traukia gražiausi moliniai indai – ąsočiai. Vaišių stalą puošdavo ne tik valgiai, bet ir dailūs ąsočiai. „Uzbonas – daugiausia alui“, kurį darė talkoms, šeimos vaišėms, kalendorinėms šventėms. „Alaus gi beveik niekas nedaro sau vienam girkšnoti!“. Parodoje taip pat eksponuojami dubenys, dubenėliai, puodynės, puodeliai. Tai išsaugotas mūsų senelių palikimas. Pasigėrėkime juo.

Vyresnioji muziejininkė Janina Samulionytė

Lietuvos tautodailininkų sąjungos narių tradicinės keramikos paroda

 

Lietuvos tautodailininkų sąjungos (LTS) pagrindinis veiklos tikslas yra rūpintis tautodailės tradicijų tęstinumu, t.y. 12-ka kūrybos sričių, iš kurių viena – keramika. Pagal molinių dirbinių gaminimo technologijas žanras skirstomas į porūšius: beglazūrė, glazūruota, juodoji, raugo keramika. Dirbiniai skiriasi savo fizinėmis savybėmis, vartojimo galimybėmis, estetine-vizualine raiška.

Keramikos amato meistrystė atveria plačias galimybes tautodailininkams išreikšti savo kūrybinius gebėjimus, asmeninio braižo unikalumą. Profesiniam tobulumui ugdyti sąjunga organizuoja kūrybinius seminarus, konferencijas, autorines, temines, regionines, apžvalgines, konkursines, respublikines, tarptautines parodas. Leidžia knygas, žinynus, vadovėlius, monografijas apie keramikos meistrus. Kuria, prodiusuoja dokumentinius pilno metražo filmus. Operatyvius reportažus apie renginius, pašnekesius ir interviu su keramikos autoriais skelbia svetainėje www.lietuvostautodaile.lt, youtube kanale, socialiniuose tinkluose. Ypatingai svarbu, kad kūrybos pagrindai neprarastų ryšio su paveldinėmis, autentiškomis tradicijomis, todėl vyksta glaudus bendradarbiavimas su muziejais. Tautodailininkai – vieni aktyviausių parodų lankytojų muziejuose. Vertingas informacijos šaltinis yra eksponuojamos kolekcijos, sudarytos iš muziejų saugyklose sukauptų autentiškų rinkinių.

Šios parodos sumanymas sujungti Lietuvos liaudies buities muziejaus (LLBM) keramikos rinkinį su šiuolaikinės tautodailės keramikos kolekcija vykdo edukacinius tikslus. LTS kolekcijos pagrindą sudaro žiesta keramika ir lipdytos švilpynės. Dalis eksponatų yra LTS nuosavybė – pavyzdinių darbų fondas. Parodoje dalyvauja keramikai iš visų Lietuvos etnografinių regionų: Dzūkijai atstovauja Dž. Petraitis, R. Indrašiūtė; Sūduvai – J. ir Č. Gudžiai, R. Galistienė, I. Samoškienė, S. Bobinas, A. Survila; Aukštaitijai – V. Valiušis (šiemet minintis kūrybos 50-metį), Vyriausybinės premijos laureatas, dukart nacionalinės ,,Aukso vainiko“ premijos laureatas, Europos keramikų konkurso I vietos laimėtojas, nacionalinio ,,Puodžių karaliaus“ titulo laimėtojas, LR Kultūros ministerijos premijos laureatas, unikalaus Keramikos muziejaus įkūrėjas. Apie meistrą sąjunga išleido monografiją, sukūrė dokumentinį filmą (režisierius R. Šarknickas); V. ir B. Šeškauskai, L. Dieninė, G. Adiklienė (parašiusi keramikos pradžiamokslio vadovėlį), J. Levčenkienė, S. Račkaitytė, G. Vaičikauskienė (pedagogė, keramikos edukatorė, publicistinių straipsnių apie švilpynių tradiciją autorė), V. Vaitkevičienė, V. Zakavičienė; Žemaitijai – R. Aleksandravičienė, B. Petrikienė; Šiaulių kraštui – L. Kelmelienė (ketvirtą dešimtį metų telkianti keramikų pajėgas, daugelio keramikos projektų, konferencijų, seminarų organizatorė), S. V. Šufinskienė („Puodžių karalienė“), A. Tamašauskas (,,Puodžių karalius“), V. Vertelis (,,Puodžių karalius“), A. Jakelaitytė, A. Ginčienė; Mažajai Lietuvai – L. Vilimienė, J. Katauskas.

Ši 2022 m. respublikinė keramikos paroda yra tęstinio projekto, vykdomo kartu su LLBM, dalis. Tradicinės lietuvių kultūros raidai reikšmingą poveikį turėjo anksčiau bendrai surengtos ir LLBM eksponuotos tautodailės medžio skulptūrų, kalvystės ir kryždirbystės, įrašytos į UNESCO žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą, respublikinės parodos.

 

Jonas Rudzinskas
dailininkas, LTS pirmininkas
Nacionalinės J. Basanavičiaus premijos laureatas

 

 

 

Parodos plakato dailininkė N. Norvaišaitė