EKSPONATO BYLA: VERPIMO RATELIS

Verpimo ratelis buvo išrastas Vokietijoje, 1533 m. Spėjama, kad iš ten jis pradėjo plisti ir Lietuvoje, pirmiausia dvaruose. Reikia manyti, kad pirmuosius ratelius kai kurie Lietuvos dvarai turėjo jau XVI–XVII a. o XVIII a. pirmojoje pusėje jais verpė ir baudžiauninkės. Ratelis iš pradžių buvo retas ir brangus daiktas, todėl dar XIX a. ne visoms valstietėms prieinamas.


Daugiau

EKSPONATO BYLA: BALIO BURAČO MOPEDAS

Muziejaus miestelyje, Plokščių Pradžios mokykloje, ūkinėje patalpoje eksponuojamas senas mopedas. Mopedas pagamintas XX a. 4 deš. Braunšveige, firmoje „PANTHER“. Eksponatas reikšmingas ne tiek techninėmis savybėmis, kiek savo istorija – jis priklausė žymiajam kraštotyrininkui, fotografui Baliui Buračui.


Daugiau

EKSPONATO BYLA: DEVOCINIS PAVEIKSLAS „ŠV. ANTANAS PADUVIETIS“

Visai netrukus, birželio 13 d., minėsime Antanines – šv. Antano Paduviečio (1195–1231), vieno populiariausių ir labiausiai gerbiamų šventųjų, šventę. Proginei Eksponato bylai pasirinktas devocinis paveikslas „Šv. Antanas Paduvietis“ pasakoja apie nepaprastą šio šventojo gyvenimą ir įvykdytus stebuklus. O ar teko girdėti, jog 2014 m. mokslininkams pavyko atkurti tikrąjį šv. Antano veidą ir mes žinome, kaip šventasis iš tiesų atrodė?


Daugiau

EKSPONATO BYLA: PANČIAI SU SPYNA ARKLIUI PANČIOTI

Dažniausiai pančiodavo priekines kojas, kad suvaržytų arklio judėjimą. Ant vienos kojos uždėdavo spyną ir užrakindavo. Kitą koją įstatydavo į lankelį su kilpomis. Arčiau grandinės esančią kilpą perkišdavo per kitą, priglausdavo prie grandinės ir prirakindavo spyna.


Daugiau

EKSPONATO BYLA: INDAS LAKUI LAIKYTI

Lietuvoje chemijos pramonė pradėta plėtoti XIX a. pabaigoje. Iki Pirmojo pasaulinio karo chemijos pramonės įmonės sudarė 4 % visų įmonių ir gamino 6–7 % visos pramonės produkcijos. Trūko vietinių žaliavų, vidaus rinka buvo nedidelė.


Daugiau