EKSPONATO BYLA: ČEKIŠKĖS KOLŪKIO STEIGIMO DOKUMENTAS

Po Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, vyko dideli pokyčiai valstybės ir visuomenės gyvenime. Vienas skaudžiausių iš daugelio – panaikinta teisė į privačią nuosavybę. Šis virsmas itin smarkiai pakeitė gausią visuomenės dalį, gyvenusią kaimiškose vietovėse.


Daugiau

EKSPONATO BYLA: ŠIAUDINIS PAUKŠTELIS

Bažnytiniame kalendoriuje vasario 24 diena – Kristaus apaštalo Šv. Motiejaus, vieno iš jo pašauktųjų mokinių, šventė. Tuo tarpu lietuvių liaudies kalendoriuje ši diena – vyturėlio, vieversėlio šventė.


Daugiau

EKSPONATO BYLA: Petro Mažylio prisiminimų rankraštis

Lietuvos liaudies buities muziejuje saugomas Petro Mažylio prisiminimų rankraštis „Tolimos praeities prisiminimai apie pirmąją Kruonio chorinę, meninę draugiją ir apie slaptų lietuviškų mokyklų (daraktorių) veiklą carinių biurokratų priespaudoje 1909–1912 metų laikotarpyje, tai yra, kai kultūros dirvonų buvo daug, o artojų – maža“.


Daugiau

EKSPONATO BYLA: ARNOTAS SU DVIEJŲ KONTUŠO JUOSTŲ DALIMIS

Šis eksponatas – arnotas su dviejų kontušo juostų dalimis į muziejų pateko lygiai prieš 50 metų – 1971-aisiais. Ir tai vienas vertingiausių muziejaus liturginės tekstilės eksponatų. O ar numanote kodėl? Susidomėjusius kviečiame apie tai paskaityti plačiau.


Daugiau

EKSPONATO BYLA: ŠUKUOTIS

Lietuvos liaudies buities muziejaus fonduose saugoma virš 200 šukuočių. Net 103 šukuočius 1977 m. muziejaus mokslinis bendradarbis Romualdas Vilyvis įgijo iš Igno Jablonskio. Atrodytų, nieko išskirtinio – juk kiekviename ūkyje galėjai rasti jų net keletą.


Daugiau