2017 m. spalio mėnesį Lietuvos liaudies buities muziejaus darbuotojai, įgyvendinant NordPlus Adult projektą „Development of the adult educational methods that are essential for the preservation of the cultural heritage“, lankėsi Švedijoje – vienoje iš projekto partnerių šalių.

Išvykos metu, projekto dalyviai sužinojo, kaip būti geru istorinio (paveldinio) namo savininku, kaip išlaikyti – valdyti istorinį namą, susipažino su Švedijoje taikomomis apsaugos, restauravimo ir pritaikymo tendencijomis istoriniams pastatams, kurie saugomi paveldo apsaugos institucijų bei pasitelkdami projekto partnerių patirtis, patobulino suaugusiųjų mokymo ir mokymosi, profesines kompetencijas.

Seminaras vyko Nääs dvaro komplekse, esančiame Medinių pastatų priežiūros (apsaugos) centre, kuris teikia paveldo apsaugos konsultavimo paslaugas, valdo biblioteką, vietos meistrų kontaktų ir darbų ekspoziciją (bazę) bei tvarkybos darbams skirtų prekių ir priemonių parduotuvę. Centre vyko teorinės paskaitos apie namų priežiūrą, specialistų ruošimą, savininkų informavimą bei diskusijos, kurių metu pasidalinta patirtimis. Muziejaus darbuotojai susipažino su regiono kultūros paveldo priežiūros centro veiklos principais bei perėmė gerosios patirties pavyzdžius, gavo praktinių konsultacijų dėl medinio paveldo apsaugos bei priežiūros organizavimo.

Aplankytas Vadstenos miestas, kuriame susipažinta su architektūriniu paveldu bei tvarkybos tendencijomis Švedijoje. Projekto dalyviai, Carl fon Essen šeimai priklausančiame dvare Motaloje, sužinojo apie paveldo objekto valdymo galimybes, sunkumus ir laimėjimus, paveldo apsaugos stovyklas, kurių metu vietos bendruomenė supažindinama su paveldo apsaugos bei tvarkybos galimybėmis. Muziejininkai taip pat aplankė Goteburgo universiteto padalinį Mariestade,  kuriame įsikūręs Craftlab‘as senųjų amatų ir  meistrystės mokymo programas  įgyvendinantis mokymo centras. Ši kelionė atskleidė plotmes, kurias reikėtų tobulinti organizuojant kultūros paveldo apsaugos tvarkybos darbus.

Šio projekto tikslas yra užmegzti suaugusiųjų švietimo organizacijų, dirbančių kultūros paveldo išsaugojimo srityje Šiaurės ir Baltijos regione partnerystę. Projekte dalyvauja šešių šalių institucijos: Latvija (koordinatoriai Kuldigos kultūros projektų koordinavimo centras), Lietuva (Liaudies buities muziejus, Medinės architektūros tyrimų ir mokymo centras), Estija (SRIK Tartu), Švedijos, Norvegijos, Suomijos neformalaus suaugusiųjų švietimo centrai. Projektu siekiama pasidalinti geraja patirtimi, išsiaiškinti istorinių medinių namų išsaugojimo, panaudojimo  ir pritaikymo šiandienos reikmėms galimybes, energijos taupymo klausimus, ypatingą dėmesį kreipiant senųjų amatų, tradicinių medžiagų ir technologijų panaudojimui. Tarptautinėje suaugusiųjų besimokančių komandoje (teorinių ir praktinių užsiėmimų metu) nagrinėjamas istorinių namų paveldosauginis ir techninės būklės vertinimas, galimas intervencijos pobūdis, medžiagų suderinamumas, įrankių ir technologijų panaudojimas, kiti aktualūs klausimai.

Nuotr. Justinos Jakštaitės