Lietuvos muziejų asociacijos Rinkinių mokslinio tyrimo sekcija (RMTS) 2016 m. balandžio 21 d. Žemaičių dailės muziejuje Plungėje organizavo XIX mokslinę-praktinę konferenciją ,,Dvarų kultūra Lietuvos muziejuose“, kurioje pranešimą „Aristavėlės dvaro rūmai. Vieno eksponato istorija“ skaitė kultūros paveldo specialistė dr. Rasa Bertašiūtė, kuri atstovavo Lietuvos liaudies buities muziejų.

Konferencijoje aptarti Lietuvos dvarų istorijos ir kultūros aspektai, akcentuojant dvarų palikimą, išsaugotą muziejuose. Taip pat atkreiptas dėmesys į šiandieninę dvarų situaciją: dvarų atkūrimą, pritaikymą visuomenės reikmėms. Pagal konferencijoje skaitytus pranešimus bus parengti straipsniai, kuriuos ketinama publikuoti Lietuvos muziejų asociacijos leidinyje ,,Lietuvos muziejų rinkiniai Nr. 15. XIX mokslinė konferencija „Dvarų kultūra Lietuvos muziejuose“.

Lietuvos muziejų asociacijos Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos kasmetinės konferencijos, vykstančios nuo 1998 m., suteikia galimybę muziejininkams bei kitų sričių specialistams, kurių veikla susijusi su muziejais, pristatyti savo pasiekimus, tyrimus, kolekcijas bei kitus svarbius veiklos aspektus. Tokiu būdu aktualizuojamas kultūros paveldas – muziejų rinkiniai – jo išsaugojimo būtinybė, problemos, su kuriomis susiduriama, ir muziejų vaidmuo šiame procese