Mokymų metu bus susipažįstama su dviejų institucijų: Norvegijos kultūros paveldo tyrimų instituto, NIKU, Osle ir  Buskerudės statybos ir restauravimo centro veikla.

Numatyta, kad sukauptos žinios ir įgyta patirtis kuriamame Medinės architektūros paveldo konservavimo, tyrimų ir mokymo centre leis efektyviau planuoti ir įgyvendinti kompleksinius taikomuosius, neardomuosius medinės architektūros paveldo tyrimus, naudojant šiuolaikines technologijas, teikti praktines konsultacijas medinių paveldo objektų savininkams, valdytojams bei rengti ir įvykdyti įvairias edukacines programas medinio paveldo temomis.