Plakato autorė – architektė Neringa Norvaišaitė

Šioje parodoje pirmą kartą Lietuvoje vienoje vietoje eksponuojami Prisikėlusio Kristaus atvaizdai, atrinkti iš Lietuvos bažnyčių. Iki šiol buvo rodomi pavieniai kūriniai, kuriuos buvo galima pamatyti Velykų liturginiu laikotarpiu bažnyčiose, istorinėse ar dailės parodose. Prisikėlusiojo skulptūros tirtos tik fragmentiškai, plačiau aptarti atskiri objektai.

Šia paroda „Medinės Prisikėlusio Kristaus skulptūros iš Lietuvos bažnyčių: stilių ir raiškos kaita“ Lietuvos liaudies buities muziejus tęsia savo tiriamąją-parodinę veiklą, visuomenei pristatydamas Lietuvai reikšmingą bažnytinį paveldą. 2018–2019 m. muziejuje buvo surengtos dvi parodos „Senosios medinės prakartėlės iš Lietuvos bažnyčių“, kuriose pristatytos kalėdinės skulptūrinės dekoracijos. Ši paroda skirta svarbiausiam Velykų laikotarpiui, kurį simbolizuoja Prisikėlusio Kristaus figūra, išstatoma bažnyčioje šiuo trumpu liturginiu periodu. Kitu metu apsilankę bažnyčiose šių skulptūrų nepamatysime. Rengiant parodą paaiškėjo dabartinė, specialistų nedžiuginanti senųjų medinių Prisikėlusio Kristaus skulptūrų situacija ir būklė – autentiškos pirminės išvaizdos kūrinių Lietuvos bažnyčiose beliko vienetai. Labai dažnai jos grubiai perdažomos, keičiamos gipsinėmis, metalinėmis ar net plastikinėmis figūromis.

Prisikėlusio Kristaus skulptūros parodai atrinktos po metus trukusio tyrimo iš Kauno arkivyskupijos, Kaišiadorių, Vilkaviškio, Telšių, Panevėžio ir Šiaulių vyskupijų bažnyčių. Į parodą pateko meniniu ir ikonografiniu požiūriu vertingiausi kūriniai, prilygstantys europiniams šio tipo dirbiniams. Ekspozicijoje pristatomas platus chronologinis laikotarpis nuo seniausių XVII a. skulptūrų iki XX a. I pusės kūrinių, atspindinčių skirtingą Prisikėlusiųjų vaizduoseną, meninės išraiškos ir plastikos įvairovę. Lankytojas gali pasekti skulptūrų kaitą nuo individualios raiškos ankstyvuosiuose kūriniuose iki tipinių dirbtuvinių gaminių, vietos meistrų kūrinių ar tiesiog pasigrožėti baroko, klasicizmo bruožais, liaudiška stilizacija pasižyminčiais medžio dirbiniais.

Paroda yra puiki proga pamatyti įdomiausias medines Prisikėlusio Kristaus skulptūras, surinktas vienoje vietoje, jas palyginti ir giliau suvokti šį vertingą kultūrinį ir religinį palikimą.

Paroda „Medinės Prisikėlusio Kristaus skulptūros iš Lietuvos bažnyčių: stilių ir raiškos kaita“ dalinai finansuojami Lietuvos kultūros tarybos.

Metus vykdyto tyrimo, medžiagos rinkimo ir parodos rengimo komanda: Ina Dringelytė, menotyrininkė, LLBM; Neringa Norvaišaitė, architektė, LLBM; konsultantės – dr. Asta Giniūnienė, LKTI vyresn. mokslo darbuotoja, KPC vyr. paminklotvarkininkė; Svetlana Poligienė, istorikė, KPC Kilnojamųjų objektų skyriaus vedėja, ekspertė.