2014 m. liepos mėnesį pasirašyta sutartis tarp Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (LRKM), Centrinės projektų valdymo agentūros (CPVA) ir Lietuvos liaudies buities muziejaus (LLBM) dėl projekto „MEDINĖS ARCHITEKTŪROS PAVELDO KONSERVAVIMO, TYRIMŲ IR MOKYMO CENTRO VYSTYMAS, PRITAIKANT BUVUSIO ARISTAVĖLĖS DVARO RŪMŲ PASTATĄ“ (EEE-LT06-KM-01-K-01-100) II-ojo etapo įgyvendinimo. Projektas finansuojamas pagal 2009 – 2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinio mechanizmo Lietuvai programą „Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas“. Pagrindinis projekto tikslas – gerinti sąlygas medinio paveldo tyrimams ir konsultacijoms Lietuvos regionuose, vystant medinės architektūros paveldo konservavimo, tyrimų ir mokymo centrą. Antrasis tikslas – gerinti visuomenės požiūrį ir didinti supratimą apie medinį paveldą, jo reikšmę ir svarbą.

Pagal ilgalaikę viziją Aristavėlės dvaro rūmai ir aplink juos planuojama ekspozicinė dvaro sodyba bus naudojama kaip Medinio paveldo konservavimo, tyrimų ir mokymo centras. Šis tyrimų centras bus vienintelis regione ir Lietuvoje, atliekantis kompleksinius medinės architektūros taikomuosius tyrimus. LLBM tyrimų centre bus atliekami inovatyvūs neardomieji medinės architektūros paveldo tyrimai bei specifiniai etnografinių kaimų išsaugojimui reikalingi tyrimai, konsultuojama visuomenė apie medinės architektūros paveldo tyrimų reikšmę ir naudą.

Projekte numatytos veiklos leis reikšmingai padidinti muziejaus medinių pastatų priežiūros veiklos efektyvumą ir sudarys sąlygas specializuotų medinio kultūros paveldo tyrimų vykdymui bei mokymo ir konsultavimo paslaugų teikimui medinių paveldo objektų savininkams ir valdytojams bei tradicinių amatų meistrams ir jais tapti siekiantiems asmenims iš įvairių Lietuvos regionų.

eea_grants_logos_v_en_jpg1_jpg