Šventinio ciklo, prasidėjusio dar Verbų Sekmadienį, užbaiga – Atvelykis. Kai pro šalį nusirita margosios Velykos, atkeliauja Vaikų Velykos arba Mažosios Velykėlės.

Tai būdavo vaikų šventė, čia jie – svarbiausi. Tik vaikams margindavo kiaušinius, neretai per visą savaitę sudėtus. Margučius ridendavo, tvirčiausio ir kiečiausio rungtynėse dalyvaudavo, ir sūpuoklėse supdavosi tik vaikai. Per Atvelykį mažulius ir krikštydavo. Krikšto motinos turėdavo aplankyti savo krikštavaikius, atnešti jiems margučių ar kitų dovanų. Atvelykiu baigdavosi šventinis svečiavimosi laikas.

Kaip išsaugoti brangiausią vaikystės Atvelykio margutį? Reikia įvynioti į popierinę servetėlę ir padėti tolimesnėje šaldytuvo lentynoje. Per du-tris mėnesius šaldytuvas „ištraukia“ visą kiaušinių „drėgmę“ ir toliau jie, neskleisdami kvapo, puikiai stovi normalioje kambario temperatūroje. Margučiai, dažyti augaliniais dažais ir „konservuoti“ šaldytuve, savo spalvą išlaiko ypač gerai.

Taigi, margutį galima išsaugoti. O kaip išsaugoti vaikystės Velykų, Atvelykio prisiminimus?

Prieš savaitę pasidalinome tarpukario veikėjo aukštaičio Stasio Tijūnaičio vaikystės Velykų prisiminimais, pasiekusiais mus dar iš už praeito šimtmečio. Dabartinė mažųjų, laukiančių savųjų Velykėlių, karta dar tik įrašinėja atmintin Atvelykio sekmadienio prisiminimus. Sakoma, kuo labiau emocijos paliečiamos vaikystėje, tuo ilgiau atsiminimas išlieka ilgalaikėje žmogaus atmintyje.

Pabandykime mintimis sugrįžti į savo mažų dienų kiemą ir pasidalinkime ryškiausiais savo vaikystės Velykų atsiminimais! Užrašyti prisiminimai, kaip rodo S. Tijūnaičio pavyzdys, gali pasiekti ne tik anūkus.

Sveikiname visus su Atvelykiu – mažus vaikelius ir užaugusius jų tėvelius, senelius. Būkite stiprūs ir sveiki!