Projekto įgyvendinimo metu sukurti bei vizualizuoti keturi maršrutai po Lietuvos liaudies buities muziejų bei papildomos informacijos (tekstų, nuotraukų, video bei animacijos) pagalba išsamiai pristatomi muziejaus objektai interaktyvioje ekspozicijoje, sudarant sąlygas lankytojui apžvelgti ekspozicijas pagal interesus (atskiri etnografiniai regionai, miestelis, Tremties ir rezistencijos sektorius, dvaro sodyba) bei pagal maršruto trukmę (1- 2 val. ar pusės dienos). Skaitmeniniam terminalui parengti penkių Lietuvos regionų bei kitų muziejaus zonų istoriniai – etnografiniai apibūdinimai lietuvių ir užsienio kalbomis (anglų ir rusų k.), sudaryti muziejaus regionų planai, vizualizuota LLBM teritorijos aplinka, nupiešti visi esantys objektai (istoriniai pastatai, prekybos taškai, takeliai, augmenija). Iš vizualizuotų vaizdų sukurtas filmukas apie muziejaus aplinką ir joje vykstančius renginius (pristatytas tiek informaciniame terminale, tiek ir konferencijų salėje) atveria galimybes kokybiškiau reprezentuoti Lietuvos liaudies buities muziejų konferencijų, seminarų, parodų metu. Bendradarbiaujant su Lietuvių kalbos institutu, etnografinių regionų aprašai parengti tarmiškai. Projektas „LLBM maršrutų vizualizacija interaktyvių ekspozicijų pagalba“ vykdomas kartu su partneriu – UAB „MultimediaMark“. Projektas yra tęstinis, nes informaciniame terminale patalpinta interaktyvi informacija bus pastoviai pildoma, tobulinama (atnaujinta medžiaga apie kalendorines šventes, amatų, medžio restauravimo darbų pristatymai, tremtinių ekspedicijos ir kt.) ir pagal poreikį transformuojama į kitas informacines erdves.