Projektas finansuojamas (19000,00 Lt) Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos pagal „Muziejinių vertybių restauravimo ir prevencinio konservavimo“ programą. Projekto įgyvendinimo metu restauruotos ir ilgalaikiam eksponavimui LLBM miestelio bažnyčioje parengtos šešios Kryžiaus kelio stotys.

 

Atlikti cheminiai, mikrobiologiniai tyrimai, konservavimo restauravimo darbai (dezinfekavimas, tapybos sluoksnio tvirtinimas, užlankų dubliavimas ir kiti). Įgyvendintas LLBM miestelio bažnyčios interjere esančių vertingų ir nepatenkinamos būklės muziejinių eksponatų pirmasis restauravimo etapas – restauruoti bei parengti eksponavimui labiausiai pažeisti Kryžiaus kelio stočių ciklo paveikslai, kurie taps svarbia ir neatsiejama autentiškai atkuriamo Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčios interjero dalimi. Kryžiaus kelio stočių restauravimas – tai svarus indėlis, išsaugant vertingus Lietuvos sakralinės dailės kūrinius. LLBM naujo sezono atidarymui (2013 m. gegužės mėn.) skirtoje parodoje muziejaus miestelio Švč. M.Marijos Gimimo bažnyčios erdvėje bus pristatyta bažnyčios Kryžiaus kelio stočių (6 vnt.), restauruotų pagal šį projektą, restauravimo eiga ir „virtuvė“.