Dvarai ir jų interjerai – viena svarbiausių Lietuvos kultūros ir istorijos paveldo dalių, todėl svarbu šiuos objektus išsaugoti tiek dabarties, tiek ir ateinančioms kartoms. Aristavėlės dvare lankytojai gali susipažinti su vertinga LLBM dvaro baldų kolekcija. Muziejuje saugomas 241 dvaro baldas.

1970 m. LLBM įgijo XIX a. gamintą dvaro baldų komplektą, gausiai puoštą drožinėtais augaliniais ornamentais ir tekintomis detalėmis, kuris dėl blogos būklės šiuo metu restauruojamas (kad būtų tinkamos būklės rodyti muziejaus lankytojams). Džiaugiamės, kad šis restauravimo projektas gavo LKT paramą.

Restauravimas būtinas ne tik estetiniam vaizdui atkurti, bet ir šių eksponatų ilgaamžiškumui užtikrinti. Ilgalaikį teigiamą poveikį ir naudą restauruotam  baldų komplektui užtikrins jo perkėlimas į atnaujintą pastovią Aristavėlės dvaro ekspoziciją, kur yra palaikoma pastovi temperatūra ir santykinis drėgnis.

Nuotrauka iš LLBM archyvų