Džiugu informuoti, kad Lietuvos kultūros taryba šiais metais finansavo du Lietuvos liaudies buities muziejaus projektus dviejose programose: XVIII a. vid. „Prisikėlusio Kristaus“ skulptūra (Atminties institucijos: kultūros vertybių įsigijimas) ir Medinės „Prisikėlusio Kristaus“ skulptūros iš Lietuvos bažnyčių: stilių ir raiškos kaita (Atminties institucijos: kultūros ir meno sklaida). Pirmasis projektas įvertintas pačiu aukščiausiu balu.

Skulptūra „Prisikėlęs Kristus“. Bendras vaizdas. Rimgaudo Žaltausko nuotrauka

Gavęs pirmojo projekto finansavimą, LLBM įgijo išskirtinę galimybę įsigyti ypač vertingą Lietuvos mastu eksponatą – XVIII a. vid. sukurtą vėlyvojo baroko stiliaus profesionalią, geros būklės, autentiškos polichromijos medžio skulptūrą „Prisikėlęs Kristus“. Skulptūrą muziejus siekė įsigyti ne tik kaip itin vertingą eksponatą nuolatinei ekspozicijai, bet ir kaip muziejaus miestelio bažnyčios neatsiejamą velykinių apeigų reikmenį, kurio ši bažnyčia iki šiol neturėjo.

LLBM įsigijus šį Lietuvos mastu reikšmingą kūrinį, jis bus nuolat eksponuojamas ir prieinamas lankytojams sakralioje muziejaus miestelio Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios erdvėje, o velykiniu laikotarpiu bažnyčioje vėl tarnaus kaip pagrindinis šio laikotarpio apeigų reikmuo.

Skulptūrą ekspertavę specialistai išskyrė jos itin profesionalią drožybą, ekspresyvią plastiką, formų grakštumą ir pavadino ją meniškiausiu ir vertingiausiu Lietuvoje išlikusiu kameriniu vėlyvojo baroko dailės kūriniu, kuris taps ir vienu pagrindinių greitai lankytojus pakviesiančios parodos Medinės „Prisikėlusio Kristaus“ skulptūros iš Lietuvos bažnyčių: stilių ir raiškos kaita (taip pat dalinai finansuotos LKT) akcentų.

Plačiau naujai įgytą eksponatą planuojama pristatyti Eksponato byloje.

Būsimos parodos eksponatai. Inos Dringelytės nuotrauka

Kitu, dalinai LKT finansuotu projektu Medinės „Prisikėlusio Kristaus“ skulptūros iš Lietuvos bažnyčių: stilių ir raiškos kaita muziejus tęsia savo tiriamąją-parodinę veiklą, susijusią su Lietuvai reikšmingo, bet iki šiol apibendrintai netyrinėto bažnytinio paveldo tyrimu ir pristatymu visuomenei. Primename, jog 2018 ir 2019 m. LLBM savo jėgomis ir lėšomis surengė dvi daug susidomėjimo sukėlusias skirtingų koncepcijų parodas „Senosios medinės prakartėlės iš Lietuvos bažnyčių“, pristatydamas eksponatus, kurie lankytojams bažnyčiose matomi tik trumpu Kalėdų laikotarpiu.

Analogiškai ir „Prisikėlusio Kristaus“ skulptūros, bažnyčiose lankytojams prieinamos ir matomos tik trumpą laiką – Velykų liturginiu laikotarpiu, tad žmonės neturi galimybių bet kuriuo metu pamatyti šiuos bažnyčiose saugomus kūrinius. Projekto paroda – tai galimybė koncentruotai ir kryptingai parodyti pačias įdomiausias ir charakteringiausias šio ikonografinio tipo skulptūras vienoje vietoje, atskleidžiant, kaip amžių bėgyje kito šių skulptūrų vaizdavimas, veikiant europiniams dailės stiliams, atskleidžiant jų meninę vertę ir raidą, skirtingų laikotarpių skulptūras pristatant nuo profesionalaus iki vietos, provincinio meno pavyzdžių.

Ši LKT dalinai finansuota paroda – tai pirmasis bandymas Lietuvoje kontekstualiai ir kryptingai atskleisti šio ikonografinio tipo skulptūrų įvairovę ir apibendrinti šios temos paveldą Lietuvos bažnyčiose. Iki šiol įdomus ir unikalus senųjų medinių „Prisikėlusio Kristaus“ skulptūrų paveldas tyrinėtas tik fragmentiškai, aptariant atskirus objektus, bet apibendrintai neapžvelgiant temos.

Peržiūrėję Lietuvos bažnyčiose saugomą senųjų medinių „Prisikėlusio Kristaus“ skulptūrų palikimą, projekto ir parodos rengėjai dar kartą įsitikino, koks jų darbas yra savalaikis ir aktualus: Lietuvos bažnyčiose šių skulptūrų lieka vis mažiau – labai dažnai jos grubiai perdažomos, keičiamos gipsinėmis, metalinėmis ar net plastikinėmis figūromis. Dar blogiau – yra atvejų, kuomet seniausios skulptūros pakeičiamos kopijomis, originalams galimai jau patekus į privačias kolekcijas. Pasiruošimas šiai parodai leido apžvelgti ir įvertinti bendrą dabartinę, specialistų nedžiuginančią senųjų medinių „Prisikėlusio Kristaus“ skulptūrų būklę: išlaikiusių autentišką pirminį vaizdą Lietuvos bažnyčiose jų belikę vienetai.

Veikiančią parodą lydės daug veiklų, o metų pabaigoje bus parengta informatyvi virtuali paroda ir temą apibendrinantis mokslinis straipsnis su priedu – parodos katalogu.

                                                                                Projektų vadovė, menotyrininkė Ina Dringelytė