Projekto pavadinimas: „Paslaugų teikimo metodikos asmenims su negalia sukūrimas ir taikymas muziejuje”.

Projekto tipas: Pilotinis projektas užtikrinti muziejų prieinamumą asmenims su negalia.

Projekto įgyvendinimo terminas: 2023 12 15

Projekto aktualumas: stengdamiesi pritaikyti muziejų žmogaus gerovei atsižvelgiame į specializuotų paslaugų žmonėms su proto negalia poreikį, atitinkamai keliame muziejaus darbuotojų, dirbančių su žmonėmis su negalia, kompetencijas. Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais aiškinamės reikiamų paslaugų poreikį siekiant sėkmingai integruoti proto negalią turinčius asmenis. Siekis įdiegti informacinę piktogramų sistemą įgalinančią neįgaliuosius savarankiškai lankytis muziejuje, praplėstų neįgaliųjų galimybes naudotis muziejaus teikiamomis paslaugomis be specialių edukacinių programų.

Projekto partneriai:

 • VŠĮ „Socialinės terapijos namai“ – AKVILA
 • Kaišiadorių šventosios Faustinos mokykla – daugiafunkcis centras
 • Kauno Alzheimerio klubas
 • Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“
 • Kauno Prano Daunio ugdymo centras

Projekto etapai:

 • Stažuotė į Daniją (Den Gamble By) – mokomės iš kitų, turinčių daugiametės patirties
 • Darbuotojų mokymai (Lietuvos liaudies buities muziejuje vyksiantys liepos bei rugsėjo mėnesiais, tikslas – apmokyti 50 muziejaus darbuotojų)
 • Muziejaus darbuotojų stažuotės AKVILOJE – praktika pas partnerius
 • Metodinės medžiagos rengimas
 • Muziejaus erdvių pritaikymas neįgaliesiems:
  • Atminties erdvė
  • Interaktyvi edukacinė erdvė
  • Ramybės oazė
  • Informacinės piktogramų sistemos
  • Specializuotos edukacinės programos žmonėms su proto negalia

 

Projektą finansuoja: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

 

Akimirkos iš stažuotės Danijoje (Den Gamble By), kuri vyko šių 2023 gegužės 2-7 dienomis:

Lietuvos liaudies buities muziejus bendradarbiaujant su AKVILA ir socialinėmis dirbtuvėmis PILNOS ŠIRDYS įgyvendina projektą „Paslaugų teikimo metodikos asmenims su negalia sukūrimas ir taikymas muziejuje”. Šio projekto metu Lietuvos liaudies buities muziejuje bus įrengtos edukacinės erdvės ir pritaikytos programos asmenims su intelekto negalia, o muziejaus darbuotojai apmokyti dirbti su šiais lankytojais.

Muziejaus darbuotojai ir edukatoriai atsakingai ruošiasi ir stažuojasi AKVILOJE. Su AKVILOS namiškiais dalyvauja veiklose, mokosi kaip dirbti kartu, kaip formuluoti užduotis, kaip naudoti Lengai suprantamą kalbą. AKVILOS personalo darbuotojai siekia, kad stažuotės metu muziejaus darbuotojai išmoktų suprasti net ir sunkiausios negalios žmogų, jo poreikius bei atliepti tai edukacinėse veiklose muziejuje. Tokio proceso metu nukrenta išankstinės baimės, nusistatymai ar vidinės įtampos dėl nežinios. Su AKVILA bendradarbiavimas vyks iki metų pabaigos.

 

Akimirkos iš AKVILOS: